Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2014

Τελειώνει σήμερα το παζάρι της Αμφίκλειας (Φωτογραφίες)

Μεγάλη επιτυχία είχε φέτος το παζάρι της Αμφίκλειας αφού συγκέντρωσε πάρα πολύ κόσμο τόσο από την γύρω περιοχή όσο και Αμφικλειώτες που μένουν στην Αθήνα.
Σε αυτό βοήθησε βέβαια και ο καταπληκτικός καιρός που θύμισε περισσότερο καλοκαίρι παρά Φθινόπωρο.
Έτσι και το παζάρι είχε μεγάλη κίνηση και η πλατεία ήταν κατάμεστη και όλα τα καταστήματα δούλεψαν.
Δείτε κάποιες εικόνες από το παζάρι Αμφίκλειας από το Ενιαίο συνδικάτο μικροπωλητών 
 
  
  
  
 
Και κάποιες δικές μας φωτογραφίες
 
 
Κλικάρετε για μεγέθυνση


ΠΑΖΑΡΙ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
     Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ, στο φετινό παζάρι της Αμφίκλειας 18-22.09.2014 και πέρα από τον ενημερωτικό για την δράση της χαρακτήρα που διέκρινε το περίπτερό της, δεν παρέλειψε και μια ακόμα πρωτοβουλία, αυτήν που αφορούσε στην δημιουργική ενασχόληση των παιδιών και συγκεκριμένα με την ζωγραφική.  
 

 

 

 .
Κλικάρετε για μεγέθυνση
Ευθχαριστούμε για τις φωτογραφίες τον κ. Δ. Καλπύρη
Δείτε εδώ τον απολογισμό της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
από την ίδρυση της μέχρι σήμερα

Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου 2014

Οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας

Ο Δήμαρχος Αμφίκλειας- Ελάτειας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει τους Αντιδημάρχους του Δήμου Αμφίκλειας- Ελάτειας, με θητεία (δυόμιση ετών) εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι από 16-9-2014 έως 28/02/2017, μεταβιβάζοντας σε αυτούς με δική τους ευθύνη συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρακάτω:....
Α.1. Ορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών χωρίς αντιμισθία τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σκλαβούνο Λουκά του Χρήστου και του μεταβιβάζει
Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αρμοδιοτήτων των Οικονομικών Υπηρεσιών, αυτών που ασκεί ο Δήμος όπως προβλέπεται:
α)από το άρθρο 75 και όλα τα επόμενα του Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και
β)από το άρθρο 94 και όλα τα επόμενα του νόμου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2. Την οργάνωση – την διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία των Οικονομικών Υπηρεσιών (του ανθρώπινου δυναμικού) όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με τον Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και τον νόμο 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3 . Το σχεδιασμό – εφαρμογή και εποπτεία Διαφάνειας & της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του Δήμου,
4. την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρμοδιότητας του.
5. την ευθύνη για την κατοχύρωση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου.
Ειδικότερα σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1.Αυτοτελές τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τις παρακάτω
διοικητικές ενότητες :
α) Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών
β) Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

Α.2. Ορίζει Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής με αντιμισθία 
τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γκιώνη Κων/νο του Γεωργίου και 
του μεταβιβάζει
Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αρμοδιοτήτων Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, αυτών που ασκεί ο Δήμος όπως προβλέπεται:
α)από το άρθρο 75 και όλα τα επόμενα του Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και β)από το άρθρο 94 και όλα τα επόμενα του νόμου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2 . Το σχεδιασμό – εφαρμογή και εποπτεία Διαφάνειας & της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του Δήμου,
3. την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρμοδιότητας του.
Ειδικότερα σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
1. Αυτοτελές Τμήμα Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω
γραφεία:
α) Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
β) Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
γ) Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου
Β. Τις εξής κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας Αμφίκλειας,: (όπως προβλέπονται από τον νόμο 3852/2010 άρθρο 59 αριθμός 4 του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)
1. Υπεύθυνος της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται
στη δημοτική ενότητα.
3. Επικουρεί τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τον Δήμαρχο για τα τοπικά
προβλήματα της δημοτικής ενότητας Αμφίκλειας
4. Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Α.3. Ορίζει Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών χωρίς αντιμισθία τον Δημοτικό 
Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Πόρρο Κων/νο του Αθανασίου και του μεταβιβάζει
Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1. Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών, αυτών που ασκεί ο Δήμος όπως προβλέπεται:
α)από το άρθρο 75 και όλα τα επόμενα του Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και
β)από το άρθρο 94 και όλα τα επόμενα του νόμου του Ν.3852 /2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2 . Το σχεδιασμό – εφαρμογή και εποπτεία Διαφάνειας & της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του Δήμου,
3. την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρμοδιότητας του. Ειδικότερα σύμφωνα με τον ΟΕΥ του Δήμου έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
1. Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και πολεοδομίας που περιλαμβάνει
ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία
α) Γραφείο Πολεοδομίας
β) Γραφείο Τεχνικών Έργων και Συγκοινωνιών
γ) Γραφείο Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Ενέργειας
δ) Γραφείο Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Άρδευσης.
Β. Τις εξής κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας Ελάτειας,: (όπως προβλέπονται από τον νόμο 3852/2010 άρθρο 59 αριθμός 4 του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)
1. Υπεύθυνος της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3. Επικουρεί τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τον Δήμαρχο για τα τοπικά προβλήματα της δημοτικής ενότητας Ελάτειας
4. Συνεργάζεται με τους προέδρους της δημοτικής κοινότητας και των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Α.4. Ορίζει Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού με αντιμισθία την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παπαγεωργίου Ελισάβετ του Δημητρίου και του μεταβιβάζει,
Α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
1 . Την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού Αθλητισμού, αυτών που ασκεί ο Δήμος όπως προβλέπεται:
α ) από το άρθρο 75 και όλα τα επόμενα του Κ.Δ.Δ. 3463/2006 και
β ) από το άρθρο 94 και όλα τα επόμενα του νόμου του Ν.3852 /2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως ισχύει.
2 . Το σχεδιασμό – εφαρμογή και εποπτεία Διαφάνειας & της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των υπηρεσιών ευθύνης του σε όλη την περιοχή του Δήμου,
3. την προεδρία της Ομάδας Διοίκησης Έργου της καθ΄ύλην αρμοδιότητας του.
Ειδικότερα σύμφωνα με τον νέο ΟΕΥ του Δήμου έχει την ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των κάτωθι υπηρεσιών:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
1.Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει τα παρακάτω γραφεία :
α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων
β) Γραφείο ΚΑΠΗ
γ) Γραφείο Παιδικών Σταθμών
δ) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
ε) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και ΠολιτισμούΒ. Τις εξής κατά τόπο αρμοδιότητες της Δημοτικής περιφέρειας της δημοτικής ενότητας Τιθορέας: (όπως προβλέπονται από τον νόμο 3852/2010 άρθρο 59 αριθμός 4 του Προγράμματος «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)
1. Υπεύθυνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι
εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
2. Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
3. Επικουρεί τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τον Δήμαρχο για τα τοπικά προβλήματα της δημοτικής ενότητας Τιθορέας.
4. Συνεργάζεται με τους προέδρους και των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
Σημειώνεται ότι:
Α. Οι ανωτέρω Αντιδήμαρχοι οφείλουν να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοτικού και δημοσίου συμφέροντος.
Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος.
Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με θέματα του Δήμου.
Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει την διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους και
λειτουργίας του Δήμου.
Να συνεργάζονται σε θέματα αρμοδιοτήτων μεταξύ τους για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου.
Β. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.
Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Αναπληρωτής Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, τις αρμοδιότητές του θα ασκεί ο αναπληρωτής Δημάρχου κ. Σκλαβούνος Λουκάς του Χρήστου
Ε. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Πόρρου Κων/νου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί η Αντιδήμαρχος κ. Παπαγεωργίου Ελισάβετ και αντίστροφα, ενώ τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Γκιώνη Κων/νου όταν απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σκλαβούνος Λουκάς.
ΣΤ. Η τέλεση πολιτικών γάμων γίνεται από το Δήμαρχο και τους κατά τόπον Αντιδημάρχους. Ζ. Με την ανάθεση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων:
α)Δημιουργείται κανονισμός λειτουργίας των υπηρεσιών ευθύνης των
αντιδημάρχων ο οποίος θα μπορεί να συμπληρωθεί - τροποποιηθεί με ευθύνη των αντιδημάρχων και θα οριστικοποιείται με την εγκριτική απόφαση του Δημάρχου.
γ) Δημιουργείται, ομάδα διοίκησης έργου αντιδημαρχιών, με στόχο την αναβάθμιση και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών που τους ανήκει.
Η ομάδα διοίκησης έργου θα συγκαλείται απαρέγκλιτα μία φορά το μήνα και όποτε απαιτείται σύμφωνα με την κρίση του κάθε αντιδημάρχου.
Για την πρόοδο του έργου της ομάδας διοίκησης με ευθύνη του αντιδημάρχου λαμβάνει γνώση εγγράφως ο Δήμαρχος .
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Γώγος Γεώργιος

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Εισιτήρια Διαρκείας Γ.Σ. Παρνασσού 2014-2015

O Γ.Σ. Παρνασσός ξεκινώντας τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις έβγαλε προς διάθεση το εισιτήριο διαρκείας του στη τιμή των 20€!....
Βρείτε το περίπτερο της ομάδος μας στο παζάρι της Αμφίκλειας από 18 εως 22 Σεπτεμβρίου θαυμάστε τη προβολή ιστορικών μοναδικών φωτογραφιών της ομάδος μας από σπάνιο αρχείο, προμηθευτείτε το εισιτήριο διαρκείας σας και λάβαρα της ομάδος μας.
 
 
Κλικάρετε για μεγέθυνση
 

Αερολέσχη Αμφίκλειας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΒΟΛΗ

28ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αιωροπτερισμού 2014

2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 2014
Κατηγορία Αποστάσεων (Α’)

19-21.09.2014

Η Αερολέσχη Αμφίκλειας ....ανακοινώνει την αναβολή του αγώνα λόγω της έντονα διαφορετικής, της επιθυμητής, κατεύθυνσης των ανέμων..
Πιθανή πραγματοποίηση, το επόμενο Παρασκευοσαββατοκύριακο 26-28.09.2014. Θα υπάρξει νεώτερη ανακοίνωση.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

18.09.2014


Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Δικηγορικός Σύλλογος ΑΘηνών: Πώς θα προσφύγετε κατά του ΕΝΦΙΑ

Επειδή ο ΕΝΦΙΑ είναι πλέον ο μεγάλος πονοκέφαλος των περισσότερων δείτε παρακάτω τι μπορείτε να κάνετε αν θέλετε να τον αμφισβητήσετε σύμφωνα με τον Δικηγορικό Σύλλογο ΑΘηνών. (Συγχωρήστε μας για το θέμα που δεν έχει σχέση με την θεματολογία του blog AMFIKLIA αλλά είναι φλέγον πιστεύουμε και επηρεάζει όλον τον κόσμο)

Ο ΔΣΑ παρέχει νομικές συμβουλές και οδηγίες, σε όσους πολίτες δεν έχουν φοροδοτική ικανότητα και θέλουν να αμφισβητήσουν, τη νομιμότητα και τη συνταγματικότητα των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ. Τα πρώτα βήματα.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας (ΔΣΑ) αναλαμβάνει πρωτοβουλία και παρεμβαίνει αποφασιστικά στο κρίσιμο πρόβλημα που έχει προκαλέσει σε σημαντικό μέρος της κοινωνίας ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων(ΕΝΦΙΑ), συνδράμοντας με πρακτικές οδηγίες και τυποποιημένα υποδείγματα προσφυγών τους οικονομικά αδύναμους πολίτες, στην αποτελεσματική και έγκαιρη άσκηση των δικαιωμάτων τους.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο ΔΣΑ παρέχει αναλυτική ενημέρωση και πρακτικές βήμα-βήμα, νομικές συμβουλές και οδηγίες, σε όσους πολίτες δεν έχουν φοροδοτική ικανότητα και θέλουν να αμφισβητήσουν, με αφορμή την πραγματική οικονομική τους κατάσταση, τη νομιμότητα και τη συνταγματικότητα των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ.
Οι οδηγίες απευθύνονται αποκλειστικά στα πρόσωπα που λόγω της οικονομικής αδυναμίας στερούνται της δυνατότητας να ορίσουν δικηγόροκαι αφορούν στις άμεσες νομικές ενέργειες που πρέπει να κάνουν οι πολίτες αυτοί προκειμένου να ασκήσουν εμπροθέσμως και παραδεκτώς, αφ' ενός την «ενδικοφανή προσφυγή» κατά των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ και αφ'ετέρου να ζητήσουν από το Δικαστήριο τον αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης του ευεργετήματος της πενίας.
Το απαραίτητο πρώτο βήμα για την αμφισβήτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ είναι η κατάθεση της λεγόμενης «ενδικοφανούς προσφυγής», η οποία απευθύνεται στην αρμόδια επιτροπή επίλυσης διαφορών της Γενικής Γραμματείας εσόδων του υπουργείου Οικονομικών. Η κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής είναι υποχρεωτική προκειμένου να μπορέσει κάποιος, σε περίπτωση ρητής ή σιωπηρής της απόρριψης της, να προσφύγει αργότερα στα Διοικητικά Δικαστήρια. Η τελική προθεσμία κατάθεσης της ενδικοφανους προσφυγής λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2014.
Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ΔΣΑ αφορά τις περιπτώσεις φορολογουμένων που δεν δύνανται να καταβάλουν το ποσό που τους ζητά η Εφορία, χωρίς να διακινδυνεύσουν βασικά αγαθά για την επιβίωσή τους, όπως η στέγαση, η τροφή η θέρμανση κ.α, καθώς και τις περιπτώσεις όπου το συνολικό ετήσιο εισόδημα του φορολογούμενου δεν αρκεί για να καταβάλει το ποσό αυτό.
Για το λόγο αυτό, ο ΔΣΑ παρέχει στους πολίτες αυτούς, μέσα από τυποποιημένα υποδείγματα που θα βρούν στην ιστοσελίδα του συλλόγου, τη δυνατότητα να συντάξουν και να καταθέσουν στην αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Οικονομικών τόσο την ενδικοφανή προσφυγή κατά του εκκαθαριστικού του ΕΝΦΙΑ, όσο και«Αίτηση χορήγησης του ευεργετήματος Πενίας», για απαλλαγή τους από την καταβολή παραβόλου και αυτεπάγγελτο διορισμό δικηγόρου από το αρμόδιο δικαστήριο προκειμένου να ασκήσουν εν συνεχεία, τη προσφυγή τους κατά της αναμενόμενης απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο.
Εκτός από τη σύνταξη των παραπάνω δικογράφων, ο φορολογούμενος θα πρέπει επίσης να συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά δαπανών που αποδεικνύουν την δεινή οικονομική του κατάσταση(λογαριασμοί ΔΕΗ , ΕΥΔΑΠ, δαπάνες θέρμανσης, νοσήλια) καθώς και μια εκτίμηση δαπάνης για τα τρόφιμα και να τα ψηφιοποιήσει εγγράφοντας τα σε CD ή δίσκο, καθώς η κατάθεση της προσφυγής και των δικαιολογητικών γίνεται υποχρεωτικά σε ψηφιακή μορφή.
Αν ο φορολογούμενος ασκήσει την αίτηση για χορήγηση ευεργετήματος πενίας χωρίς να συντρέχει κίνδυνος περιορισμού των απαραίτητων μέσων για τη διατροφή του ίδιου και της οικογένεια του, κινδυνεύει, αν ανακαλυφθεί μεταγενέστερα ότι δεν εδικαιούτο την απαλλαγή, να διωχθεί ποινικά και να του επιβληθούν χρηματικές κυρώσεις.
Βασικό νομικό επιχείρημα των προσώπων που θα αξιοποιήσουν τον οδηγό του ΔΣΑ είναι η απόλυτη οικονομική αδυναμία να καταβάλουν το φόρο(ΕΝΦΙΑ). Επειδή δεν υπάρχει ρητή νομοθετική διάταξη που να προβλέπει ως λόγο διαγραφής του φορολογικού χρέους τη πραγματική αδυναμία καταβολής του, γίνεται επίκληση του άρθρου 2 παράγραφος 1 του Συντάγματος που αναφέρει ότι «Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας». Σεβασμό που οφείλει να επιδεικνύει το κράτος και σε ζητήματα φορολόγησης.
Το Σύνταγμα υπαγορεύει επίσης στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 5, τη φορολόγηση των πολιτών ανάλογα με την φοροδοτική τους ικανότητα για τον προσδιορισμό της οποίας δεν αρκεί η διαπίστωση της αξίας της ακίνητης περιουσίας τους.
Σημειώνουμε, ότι σε άλλες ευρωπαϊκές νομοθεσίες, όπως π.χ στη Γαλλία, ο αντίστοιχος κώδικας φορολογικών διαδικασιών προβλέπει ότι «η διοίκηση μπορεί να χορηγήσει στον φορολογούμενο, ύστερα από αίτησή του, ολικές ή μερικές απαλλαγές άμεσων φόρων που βεβαιώνονται σε τακτή βάση εφόσον ο φορολογούμενος βρίσκεται σε αδυναμία να πληρώσει εξαιτίας ένδειας ή απορίας κλπ», αναφέρει στην ανακοίνωση ο ΔΣΑ.
Επίσης στη Γερμανία, έχει θεσμοθετηθεί ένα ελάχιστο χρηματικό όριο κάτω από οποίο απαγορεύεται να κατέλθει το ποσό που απομένει στο ετήσιο εισόδημα του φορολογούμενου προκειμένου να μην διακυβεύεται η ύπαρξη και η αξιοπρεπής διαβίωση του ιδίου και της οικογένειας του.
Εξ αρχής διευκρινίζουμε ότι για λόγους προφανούς αντικειμενικής αδυναμίας, η προσφορά του ΔΣΑ στα ανωτέρω πρόσωπα δεν περιλαμβάνει την σύνταξη και διεκπεραίωση των ενδικοφανών προσφυγών και των αιτήσεων παροχής του ευεργετήματος πενίας.
Ο ΔΣΑ στην προσπάθεια του να συνδράμει τους πολίτες στην άσκηση των δικαιωμάτων τους και στην παροχή αποτελεσματικής εννόμου προστασίας, θα παρέχει κάθε είδους διευκρίνιση, πληροφορία σε ομάδες πολιτών που θα απευθυνθούν σε αυτόν για ενημέρωση, στη ηλεκτρονική διεύθυνση-ταχυδρομείο: dsa_enfia@dsa.gr
Ο συγκεκριμένος οδηγός του ΔΣΑ, δεν αφορά τις περιπτώσεις φορολογουμένων που προβάλλουν ειδικά νομικά ζητήματα ή επιθυμούν να φορολογηθούν επί της πραγματικής αξίας των ακινήτων τους και όχι επί της αξίας που έχει προσδιορίσει η φορολογική αρχή.
Ολόκληρος ο Οδηγός άσκησης της ενδικοφανούς προσφυγής και της «αίτησης χορήγησης του ευεργετήματος πενίας», με λεπτομερείς αναφορές και πληροφορίες για τα δικαιώματα των πολιτών, τις προϋποθέσεις άσκησης τους καθώς και τα τυποποιημένα έντυπα-υποδείγματα προσφυγών είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του ΔΣΑ (www.dsa.gr).

Τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκυριακο

Όπως μπορείτε να δείτε και παρακάτω ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα είναι κάτι παραπάνω από καλός στην Αμφίκλεια , και θα έχει αρκετή ζέστη.
Οπότε είναι ευκαιρία να επισκεφτείτε την Αμφίκλεια αυτό το ΣΚ που θα λειτουργεί και το παζάρι της.
Δείτε τον καιρό για τις επόμενες 7 ημέρες.
Κλικάρετε για μεγέθυνση
Δείτε αναλυτικά την πρόβλεψη καιρού εδώ

Παζάρι Αμφίκλειας 18-22.09.2014

Παζάρι Αμφίκλειας 18-22.09.2014
Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου χτες 17.09.2014, με την παρουσία των τοπικών Δημοτικών αρχόντων και σε συνεργασία με τους εμπόρους, ολοκλήρωσε την προβλεπόμενη δημοπρασία των οικίσκων (παράγκες,) στον χώρο του παζαριού και κάθε έμπορος οργανώνει το χώρο του.
Οι χρηστικές λεπτομέρειες τακτοποιούνται, οι ψησταριές ετοιμάζονται, το λούνα παρκ λειτουργεί, «λεφτά υπάρχουν,» ο καιρός βαίνει προς βελτίωση, οι επισκέπτες αναμένονται με αιχμή το Σαββατοκύριακο, όλα είναι σχεδόν έτοιμα, οπότε μέλη του ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ,  http://www.sindikatomikropoliton.com/2014/09/blog-post_29.html  που τα τελευταία χρόνια δίνουν με την συμμετοχή τους ιδιαίτερο και ουσιαστικό τόνο στο παζάρι της Αμφίκλειας, βρίσκουν το χρόνο για σύντομη επιτραπέζια ψυχαγωγία!!
ΚΑΛΑ ΠΑΖΑΡΙΑ!!
 
Δ. Ι. Καλπύρης , Αμφίκλεια

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Κύπελλο Φθιώτιδας : Κηφισσός Κ.Τιθορέας - Γ.Σ. Παρνασσός 2-0

Ολοκληρώθηκε σήμερα (17/9) η 1η αγωνιστική της Α' φάσης του Κυπέλλου Ερασιτεχνών Φθιώτιδας.Η ομάδα του Παρνασσού αντιμετώπισε τον Κηφισσό στο γήπεδο της Κάτω Τιθορέας απ΄τον οποίο και έχασε με σκορ 2-0.Και τα δύο τέρματα της αναμέτρησης σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο.
Επόμενος αγώνας για τον Γ.Σ. Παρνασσό είναι ο εκτός έδρας αγώνας την Κυριακή 21/9 και ώρα 16:30 με την ομάδα της Ηράκλειας για την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Γ.Σ. ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ : Στούκης, Τσαπρούνης, Γαλάνης, Καραούζας, Τσίρκας (Δεληγιάννης), Μπάκας, Καπερώνης, Σκοτίδας, Τσάφος, Τσιπούγιας (Παπακούσουλας),Καραβασίλης (Κοπανάκης).
Προπονητής : Στάθης Καλλιμάνης


Πηγή http://neoiamfikleias.blogspot.gr/2014/09/2-0.html?spref=fb

Ξενώνας Μετόχι-ZHTΕΙTAI ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Κλικάρετε για μεγέθυνση
Ο Ξενώνας Μετόχι βρίσκεται στο 6ο χλμ Πολυδροσου - Γραβιάς

Για περισσότερες πληροφορίες κλικάρετε εδώ

Πρωτοβουλία Πολιτών Αμφίκλειας- Περίπτερο Αλληλεγγύης στο παζάρι της Αμφίκλειας

Η Πρωτοβουλία Πολιτών Αμφικλείας συμμετέχει στο παζάρι της Αμφίκλειας 
με περίπτερο Αλληλεγγύης.
Στο περίπτερο υπάρχει το καλάθι αλληλεγγύης για συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας καθώς και κουμπαράς αλληλεγγύης

Πρόγραμμα Εθελοντών για την λειτουργία του περιπτέρου 

Μετά το παζάρι των Βρυξελλών ακολουθεί αυτό της Αμφίκλειας!!! (Για να ευθυμήσουμε και λίγο)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ξεκινάει αύριο η εμποροπανήγυρις (παζάρι) της Αμφίκλειας, 18-22 Σεπτεμβρίου και οι προετοιμασίες από πλευράς Δήμου προχωράνε κανονικά.

Από πλευράς Δημοτικής Αρχής, δηλώνεται ότι θα υπάρξουν ευνοϊκότεροι οικονομικοί όροι για τους εμπόρους, όσον αφορά στην διάθεση των ενοικιαζόμενων χώρων (παράγκες).

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Στα παζαριώτικα παραλειπόμενα τώρα.
Αυτές τις εποχές που η νεολαία μας για τους γνωστούς λόγους γεμίζει και πάλι του «Βελγίου και όχι μόνο τις στοές,» νεαρός συχωριανός που διαβιεί αυτό το διάστημα σε μεγάλη πόλη της ευρύτερης περιοχής των Βρυξελλών, βρέθηκε προ ημερών (09/2014) σε κλασσικό παζάρι της περιοχής, εβδομαδιαίας διάρκειας και σε κεντρική πλατεία, του οποίου προηγήθηκε ζωοπάζαρο!!! όπως παλιά και εδώ. (Σχετικές φωτογραφίες).
 
  

Συνεπώς και πέραν των άλλων, ενημερωνόμαστε ότι αμέσως μετά το παζάρι των Βρυξελλών ακολουθεί αυτό της Αμφίκλειας!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ευχαριστούμε για τις φωτογραφίες και την ενημέρωση τον κ. Δ. Ι. Καλπύρη

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Τι μπορείτε να βρείτε στον νέο blog AMFIKLIA

Όπως ήδη γνωρίζετε πλέον οι περισσότεροι από τους αναγνώστες μας , γιατί υπάρχουν αρκετοί ακόμη που μας ψάχνουν στην παλιά μας διεύθυνση (μάταια όμως), το blog AMFIKLIA έχει πλέον νέο σπίτι στην παρούσα διεύθυνση που μας διαβάζετε ήδη.
Ετσι ήταν μια ευκαιρία να αναδιοργανώσουμε το περιεχόμενό του και να το κάνουμε ακόμη πιο χρηστικό, προσθέτοντας πολλές χρηστικές πληροφορίες για τους αναγνώστες μας.
Περιηγηθείτε λοιπόν στις σελίδες μας και βρείτε τα «καλούδια» που έχουμε συγκεντρώσει για εσάς.
Συγκεκριμένα στο blog AMFIKLIA μπορείτε εκτός από το κεντρικό περιεχόμενό του με νέα, ειδήσεις φωτογραφίες και βίντεο από την Αμφίκλεια να βρείτε ακόμη τα εξής:
 • Την Ιστορία της Αμφίκλειας μέσω της αντίστοιχης σελίδας.
 • Τουριστικό οδηγό της Αμφίκλειας (που έχουμε επιμεληθεί εμείς, αν και πλέον θέλει αναθεώρηση), πατώντας πάνω στην σχετική εικόνα.
 • Web Camera που μπορείτε να βλέπετε ζωντανή εικόνα της Αμφίκλειας και τις καιρικές συνθήκες πατώντας πάνω στην σχετική εικόνα ή στην σχετική σελίδα.
 • Πρόγνωση καιρού 7 ημερών για την Αμφίκλεια μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής και καθημερινή πρόγνωση  για όλη την Ελλάδα μέσω της αντίστοιχης  σελίδας.
 • Όλα τα ξενοδοχεία- πανσιόν- παραδοσιακούς ξενώνες και ενοικιαζόμενα δωμάτια της Αμφίκλειας πατώντας πάνω στις σχετικές εικόνες του κάθε ξενοδοχείου.
 • Μετάφραση του blog AMFIKLIA σε όποια γλώσσα θέλετε πατώντας πάνω στον σχετικό σύνδεσμο (Translate).
 • Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα μέσα από την Φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει. (Το μόνο που χρειάζεστε είναι ένα e-mail και ένα όνομα της επιλογής σας)
 • Στείλτε μας e-mail πατώντας πάνω στην σχετική εικόνα (amfikleia@yahoo.gr)
 • Συνδέσεις για το Μουσείο Άρτου Αμφίκλειας και την Δημοτική βιβλιοθήκη Αμφίκλειας πατώντας πάνω στις σχετικές εικόνες.
 • Καθημερινό Πρόγραμμα τηλεόρασης και δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανά Ελληνικά κανάλια από τον υπολογιστή σας πατώντας πάνω στην σχετική εφαρμογή (πρόγραμμα Τηλεόρασης) και την αντίστοιχη εικόνα (Δείτε Ελληνική tv live).
 • Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα και τα οπισθόφυλλα όλων των Ελληνικών εφημερίδων μέσω της σχετικής εφαρμογής που έχουμε.
 • Ακούστε ραδιόφωνο πατώντας πάνω στην σχετική εικόνα, (I Like radio).
 • Δείτε μέσω της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ όλες τις αποφάσεις του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας για να είσαστε ενημερωμένοι για όλα όσα συμβαίνουν στον Δήμο μας.
 • Δείτε τιμές καυσίμων για τα πρατήρια βενζίνης της περιοχής μας πατώντας πάνω στην σχετική εικόνα. (Αυτό ισχύει μόνο για όσα πρατήρια δίνουν τιμές στην αντίστοιχη βάση δεδομένων του Υπουργείου Ανάπτυξης).
 • Φορολογικά νέα μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής που υπάρχει (Από το Taxheaven.gr).
 • Τοπικά νέα όπως παρουσιάζονται από την μηχανή αναζήτησης Google.
 • Αθλητικά νέα, Οικονομικά νέα, Νέα από όλη την Ελλάδα, Τεχνολογικά νέα, Νέα για το Αυτοκίνητο, για το Lifestyle και την Πολιτική μέσω των αντίστοιχων ροών που έχουμε στο blog AMFIKLIA από τα μεγαλύτερα δημοσιογραφικά site (Sport24, Capital, Newsbeast, Palo).
 • Δείτε βίντεο με ότι συμβαίνει στην Ελλάδα μέσω της σχετικής εφαρμογής (Παρέχεται από το Palo.gr)
 • Γίνετε μέλος του blog AMFIKLIA μέσω της επιλογής «Γίνε μέλος αυτού του ιστοτόπου» (Google friend Connect)
 • Βρείτε μας στο Facebook και στο twitter μέσω των αντίστοιχων εφαρμογών και ακολουθήστε μας (Like ή Follow αντίστοιχα), αν είσαστε λάτρεις των social media για να έχετε άμεση ενημέρωση μια και οι αναρτήσεις μας αναπαράγονται αυτόματα τόσο στο Facebook όσο και στο twitter .
 • Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε καθημερινά το blog AMFIKLIA και μέσω e-mail κάνοντας εγγραφή στο σχετικό παράθυρο (follow by email) που υπάρχει στις δεξιές στήλες του blog.


Αυτά μπορείτε να βρείτε στο blog AMFIKLIA για την ώρα τουλάχιστον. 
Υποσχόμαστε ότι θα εμπλουτίσουμε ακόμη περισσότερο το περιεχόμενο της σελίδας μας με ακόμη περισσότερα χρηστικά εργαλεία. 
Και βέβαια πάντα θα προσπαθούμε για την προβολή της πόλης μας που είναι και ο βασικός σκοπός του ιστολογίου.
Διαδώστε το blog AMFIKLIA.
Blog AMFIKLIA - Μαζί σας από το 2007

2ο Τουρνουά Beach Volley 2014

Ολοκληρώθηκε το 2ο τουρνουά Beach Volley για φέτος στο γήπεδο της ABV με πολύ θέαμα, αρκετούς θεατές και υπέροχες στιγμές. Σε λίγο ανεβαίνουν και οι αποδείξεις για να δείτε τι χάσατε οι υπόλοιποι που δεν ήρθατε. Να ευχαριστήσουμε θερμά όλους αυτούς που μας στήριξαν και βοήθησαν στη διεξαγωγή και οργάνωση του τουρνουά. 
Τους χορηγούς που διέθεσαν τα έπαθλα των νικητών. Και φυσικά τους παίκτες που έδωσαν το δικό τους στίγμα στις ημέρες αυτές. 

Ο λαός ζήτησε να δεί και μεικτό πρωταθληματάκι και το σκεφτόμαστε για κάποιο απο τα επόμενα σαββατοκύριακα... Συντονιστείτε!!!!!!!!!!!
 

 

 

 

 

Κλικάρετε για μεγέθυνση

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 2014-Δημοπρασία παραγκών στις 17 Σεπτεμβρίου

ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 2014
Από Πέμπτη 18 μέχρι και Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ παραπηγμάτων (παραγκών) την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου στο χώρο της Πλατείας 25ης Μαρτίου από ώρα 12:00 μέχρι 15:00
Επαναληπτική αν χρειαστεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου στον ίδιο χώρο και ώρα 09:00 μέχρι 12:00 π.μ
Τα σκεπαστά παραπήγματα που θα προσφερθούν στους εκθέτες έχουν τιμές μειωμένες κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και κυμαίνονται από 60 έως 125 ευρώ. 


Πηγή  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ