Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2014

28ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αιωροπτερισμού 2014 - 2η Συνάντηση Αμφίκλεια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
28ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αιωροπτερισμού 2014
Κατηγορία Αγώνες Αποστάσεων
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2
Η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία προσκαλεί όλα τα σωματεία μέλη της, να λάβουν μέρος στην • 2η Συνάντηση του 28ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αγώνων Αποστάσεων (Α΄ Κατηγορία) 2014 που θα γίνει στο όρος Παρνασσός, στις 19, 20 και 21 Σεπτεμβρίου 2014. Ο αγώνας προσμετράει στην αξιολόγηση των σωματείων.
Το 28ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αιωροπτερισμού Αγώνων Αποστάσεων 2014 αποτελεί κριτήριο για την συγκρότηση της Εθνικής Ομάδος που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας το έτος 2015 σε αντίστοιχες υποχρεώσεις.
Τα σωματεία που επιθυμούν να λάβουν μέρος με αθλητές τους, στους εν λόγω αγώνες, καλούνται να στείλουν συμπληρωμένο το σχετικό έντυπο στον διοργανωτή το αργότερο έως την Δευτέρα 14/09/2014 και ώρα 24:00 (Επισυνάπτεται φόρμα συμμετοχής). Οσες συμμετοχές σταλούν πέραν της ημερομηνίας αυτής θα είναι στην ευχέρεια των οργανωτών να τις κάνουν αποδεκτές.
Ακολουθούν οι σχετικές πληροφορίες του αγώνα:

1. Εκδήλωση
Αγώνας Πρωταθλήματος στην Κατηγορία Αγώνων Αποστάσεων (Α’ Κατηγορία). Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αθλητών που είναι δυνατόν να δηλώσει το κάθε Σωματείο.
2. Οργανωτής: η Ελληνική Αεραθλητική Ομοσπονδία
Επίβλεψη- Εκτέλεση:η Επιτροπή Αιωροπτερισμού σε συνεργασία με την ΑΛΑΟ - ΕΝ.ΑΡ.Α - ΣΤΥΓΑ.
3. Κέντρο των αγώνων
Δημαρχείο Αμφίκλειας
4. Γραμματεία
Δημαρχείο Αμφίκλειας
5. Τόπος διεξαγωγής
Όρος Παρνασσός
6. Κριτές
Την κάθε κατηγορία θα κρίνουν κατάλληλα εκπαιδευμένοι κριτές. Ως κριτές θα επιλεγούν άτομα από εκείνα που θα έχουν παρακολουθήσει την σχετική εκπαίδευση στο σεμινάριο κριτών που θα γίνει την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014.
7. Είδος Αγώνος
-Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αγώνων Αποστάσεων (Α΄ Κατηγορία).
8. Κανονισμοί Αγώνων
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους τρέχοντες αγωνιστικούς κανονισμούς έτους 2014 που είναι δημοσιευμένοι στο Internet στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Αιωροπτερισμού http://www.hang-gliding.gr/com_downloads/egrapha/ .
9. Αθλητές
Κάθε αθλητής πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο αθλητικό μητρώο της Ε.Λ.Α.Ο. και να φέρει μαζί του το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας που εκδίδει η ΕΛΑΟ. Θα μπορέσουν να λάβουν μέρος μόνο όσοι 
αεραθλητές μέχρι την ημέρα του αγώνα έχουν εκδώσει ταυτότητα ή τουλάχιστον έχουν καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΕΛ.Α.Ο.
10. Προϋποθέσεις Συμμετοχής
α) κάθε αθλητής να είναι επιπέδου Α’ Κατηγορία – τουλάχιστον Χειριστού ΣΤΑΔΙΟΥ IV κατά δήλωση του Σωματείου στο αθλητικό μητρώο (για φέτος) Ο Διευθυντής Αγώνων διατηρεί απολύτως το δικαίωμα απόρριψης της συμμετοχής οποιουδήποτε πιλότου που κρίνει πως το επίπεδό του δεν είναι αντίστοιχο με τις απαιτήσεις του αγώνα
β) Α’ Κατηγορία: όριο συμμετοχών κατ’ ελάχιστο 6 (έξι) εγγεγραμμένοι πιλότοι και παρόντες για απογείωση ώστε να πραγματοποιηθεί η αγωνιστική ημέρα.
11. Έπαθλα
Θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρείς πρώτους νικητές και αναμνηστικά διπλώματα σε όλους τους συμμετέχοντες.
12. Υποβολή Ενστάσεων
Ενσταση μπορεί να υποβληθεί με την διαδικασία που ορίζεται από τον Κανονισμό Αγώνων. Η ένσταση για να συζητηθεί από την Ελλανόδικο Επιτροπή πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το ποσό των 50 ΕΥΡΩ. Το ποσό αυτό κατατίθεται στον λογαριασμό της ΕΛΑΟ. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή το ποσό θα επιστραφεί στον αθλητή. Στην ένσταση πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται το άρθρο του κανονι-σμού που παραβιάστηκε.
13. Δικαίωμα Συμμετοχής
Κάθε αθλητής θα καταβάλει συνολικά το ποσό των 20€ (είκοσι Ευρώ) ως Δικαίωμα Συμμετοχής κατά την εγγραφή του. Είναι απαραίτητο όπως τηρηθεί η προθεσμία υποβολής συμμετοχών.
14. Πιστοποίηση.
Η χρήση του Leonardo Live είναι υποχρεωτική
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Αποστάσεων η βαθμολόγηση θα γίνει μόνο με την χρήση του GPS.
Η Επιτροπή Αιωροπτερισμού έχει ορίσει ως πρόγραμμα βαθμολογίας το FS της FAI.
Η κατάσταση των αποδεκτών GPS για το πρόγραμμα βαθμολόγησης μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα : www.fai.org.
Είναι αποκλειστική ευθύνη του διαγωνιζομένου να ενημερωθεί για την καταλληλότητα του GPS του.
Η διοργάνωση έχει τα αντίστοιχα καλώδια σύνδεσης GPS/PC των GPS τύπου GARMIN 76/Etrex, flytec comp και MLR. Για οποιοδήποτε άλλου τύπου GPS είναι υποχρεωμένος ο αθλητής να φέρει το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης GPS/PC. Ελλείψη καλωδίου ο αθλητής δεν θα βαθμολογηθεί
15. Συμμετοχή αλλοδαπών
Ως F.A.I. OPEN Category 2 event δικαίωμα συμμετοχής έχουν και αλλοδαποί αθλητές. Είναι δυνατόν επίσης να λάβουν μέρος αθλητές από την Κυπριακή Αεραθλητική Ομοσπονδία στα πλαίσια της διακρατικής αθλητικής συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών. Οι αλλοδαποί αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν την σχετική FAI Competition License.
16. Ελλανόδικος Επιτροπή
Η Ελλανόδικος Επιτροπή θα ανακοινωθεί.
17. Ασφάλιση
Όλοι οι αθλητές που θα λάβουν μέρος στους αγώνες πρέπει να είναι ασφαλισμένοι για αστική ευθύ-νη έναντι τρίτων, είτεμέσω του Σωματείου τους για την ασφάλεια INTERLIFE που προσφέρει η ΕΛΑΟ, είτε ατομικά στην ασφαλιστική εταιρεία που επιθυμούν (AXA, κλπ). Στην τελευταία περίπτωση μαζί με την δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να κατατεθεί υποχρεωτικά και αντίγραφο του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου που να φαίνονται τόσο οι όροι όσο και η συμμετοχή του συμμετέχοντος στο συμβόλαιο αυτό καθώς και μία έγγραφη βεβαίωση ασφάλισης της ασφαλιστικής τους εταιρίας με ημερομηνία έκδοσης εντός εβδομάδος πριν την έναρξη του αγώνα . Οι όροι θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι σε όλο το εύρος κάλυψης με το συμβόλαιο της ΕΛΑΟ.
Δυνατότητα ασφάλισης για αστική ευθύνη ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ από τους διοργανωτές των αγώνων γι’ αυτό πρέπει να προβείτε εγκαίρως μέσω του Σωματείου σας για την έγκαιρη ασφάλισή σας – δείτε την σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα http://www.hang-gliding.gr/newsflashes/nea/agones-2013-kai-asphalise-athleton.html
Όλοι οι συμμετέχοντες σε αγώνες πρέπει να έχουν ασφαλιστική κάλυψη για ατυχήματα σε αναγνωρισμένο ασφαλιστικό φορέα, δημόσιο (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ κτλ) ή ιδιωτικό, την οποία θα δηλώσουν σε σχετικό έντυπο στην γραμματεία του αγώνα.
18. Διαμονή
Γίνεται προσπάθεια εύρεσης οικονομικών δωματίων σε συνεργασία με παράγοντες της περιοχής
19. Αγωνιστικό Πρόγραμμα
19 Σεπτεμβρίου __________________ 1η Αγωνιστική
09.00-10.00 ...................................... Εγγραφές Αθλητών - υποδοχή
10.00................................................. Ενημέρωση Αρχηγών Ομάδων
10.30................................................. Αναχώρηση αθλητών από την Γραμματεία για την απογείωση
11.00................................................. Άφιξη στην απογείωση
12.00................................................. Briefing Αθλητών
12.30-19.00 ...................................... Πτήσεις στο αγωνιστικό σκέλος
έως 19.45 ......................................... Τελευταία προθεσμία υποβολής FLIGHT REPORT και GPS
έως 20.30 ......................................... Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων
έως 20.45 ......................................... Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των Προσωρινών Αποτελεσμάτων
έως 21.00 ......................................... Υποβολή Ενστάσεων επί των Προσωρινών Αποτελεσμάτων
έως 21.30 ......................................... Ανάρτηση Επίσημων Αποτελεσμάτων
20 Σεπτεμβρίου __________________ 2η Αγωνιστική
09.30................................................. Ενημέρωση Αρχηγών Ομάδων
10.00................................................. Αναχώρηση αθλητών από την Γραμματεία για την απογείωση
10.30................................................. Άφιξη στην απογείωση
12.00................................................. Briefing Αθλητών
12.30-19.00 ...................................... Πτήσεις στο αγωνιστικό σκέλος
έως 19.45 ......................................... Τελευταία προθεσμία υποβολής FLIGHT REPORT και GPS
έως 20.30 ......................................... Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων
έως 20.45 ......................................... Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των Προσωρινών Αποτελεσμάτων
έως 21.00 ......................................... Υποβολή Ενστάσεων επί των Προσωρινών Αποτελεσμάτων
έως 21.30 ......................................... Ανάρτηση Επίσημων Αποτελεσμάτων
21 Σεπτεμβρίου __________________ 3η Αγωνιστική (Τελευταία 2ης Συνάντησης)
09.30................................................. Ενημέρωση Αρχηγών Ομάδων
10.00................................................. Αναχώρηση αθλητών από την Γραμματεία για την απογείωση
10.30................................................. Άφιξη στην απογείωση
12.00................................................. Briefing Αθλητών
12.30-18.00 ...................................... Πτήσεις στο αγωνιστικό σκέλος
19.30................................................. Τελευταία προθεσμία υποβολής FLIGHT REPORT και GPS
έως 19.45 ......................................... Ανάρτηση Προσωρινών Αποτελεσμάτων
έως 20.00 ......................................... Υποβολή παραπόνων ή διαμαρτυρίας επί των Προσωρινών Απο-τελεσμάτων τελευταίας αγωνιστικής ημέρας
έως 20.15 ......................................... Υποβολή Ενστάσεων επί των Προσωρινών Αποτελεσμάτων τελευταίας αγωνιστικής ημέρας
έως 20.30 ......................................... Ανάρτηση Επίσημων Αποτελεσμάτων
21.00................................................. Απονομή Επάθλων
Το Αγωνιστικό Πρόγραμμα δύναται να αλλάξει ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση του Διευθηντού Αγώνων ή/και της διοργάνωσης
20. Επικοινωνία
Για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινήσεις επικοινωνήσετε με Ε-Mail στο chhg@hang-gliding.gr ή τηλεφωνικά με την Λίλλιαν Λεμπλάνκ στο τηλ. 6944 363693

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"

Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.