Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Θεώρηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2017

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ                                                                                         Λαμία,  23   Οκτωβρίου   2017
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θεώρηση  Δελτίων  Μετακίνησης  ΑμεΑ  για  το  έτος  2017
Η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ενημερώνει τους   ενδιαφερόμενους ότι   σύμφωνα  με την   αριθμ.  Δ24β/Γ.Ποικ48112/1116/17-10-2017  διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η θεώρηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2017 αρχίζει στις 26-10-2017 και λήγει στις 30-11-2017.
Η θεώρηση θα πραγματοποιείται τις εργάσιμες ημέρες, από 9:00 έως 14:00 στα γραφεία των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) των Δήμων

Δεν υπάρχουν σχόλια: