Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019

2 ειδικούς συνεργάτες ζητεί ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας

Την πρόσληψη ενός (1) ειδικού συνεργάτη τύπου και δημοσιών σχέσεων και ενός (1) ειδικού συνεργάτη σε νομικά θέματα, γνωστοποιεί ο Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:
1. Για τη θέση ειδικού συνεργάτη τύπου και δημοσιών σχέσεων
Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής.
Γ) Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Proficiency, και να έχουν καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
Δ) Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, προγραμμάτων, υπηρεσιών διαδικτύου και λοιπών προγραμμάτων η οποία θα αποδεικνύεται από την σχετική πιστοποίηση.
Ε) Αποδεδειγμένη ικανότητα στη σύνταξη δελτίων τύπου καθώς και αποδεδειγμένη ικανότητα σε θέματα οργάνωσης Γραφείου.
ΣΤ) Ικανότητα παρακολούθησης ημεδαπών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη και την προβολή του Δήμου, με δυνατότητα συλλογής στοιχείων και υποβολής φακέλου δικαιολογητικών για την ένταξη του Δήμου σε αυτά.
Ζ) Προϋπηρεσία σε θέση γραμματειακής υποστήριξης θα συνεκτιμηθεί.
Θ) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν

2. Για τη θέση ειδικού συνεργάτη σε νομικά θέματα

Α) Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως 17). Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.
Β) Να έχουν Πτυχίο Νομικής της ημεδαπής ή ισοδύναμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
Γ) Να είναι Δικηγόροι, ενεργά μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου τους, και να έχουν εμπειρία σε ζητήματα νομικής φύσεως για την προώθηση των επιδιώξεων, στόχων και την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
Δ) Να είναι δικηγόροι με δικαίωμα παράστασης στο Εφετείο (παρ’ Εφέταις).
Ε) Να έχουν ικανοποιητική δικαστηριακή εμπειρία σε θέματα δημοσίου δικαίου η οποία και θα αποδεικνύεται από εύλογο αριθμό παραστάσεων, με την προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης από τον Δικηγορικό Σύλλογο κάθε ενδιαφερόμενου/ης.
ΣΤ) Να έχουν τη δυνατότητα να εκπονούν γνωμοδοτήσεις και να τίθενται στη διάθεση τόσο του Δημάρχου, των αντιδημάρχων, όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν κληθούν.
Ζ) Να γνωρίζουν άριστα μία ξένη γλώσσα και να έχουν καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας.
Η) Επιπλέον προσόντα θα συνεκτιμηθούν και προηγούμενη αντίστοιχη προϋπηρεσία σε Δήμο θα ληφθεί υπόψη

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων, καλούνται να υποβάλουν σχετική έγγραφη αίτηση μαζί με βιογραφικό σημείωμα, επικυρωμένο αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητάς τους και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, μέχρι την 20.09.2019, στα γραφεία του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας (αρμόδιος κος Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος τηλ. 2234350305), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"

Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.