Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ Παράταση για ρύθμιση οφειλών

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – 04 Ιουνίου 2015
Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς Δήμους του Ν. 4321/2015 έως και την 26η Ιουνίου 2015 σύμφωνα με την ΠΟΛ 1110/26.05.2015 (ΦΕΚ 946/26.05.2015 τεύχος Β’), και με το αρίθμ.18028/27-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Τμήμα Εσόδων, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση προς Δήμους των άρθρων 1 και 15 του Ν. 4321/2015, όπως ισχύουν, έως και την 26η Ιουνίου 2015.

Δεν υπάρχουν σχόλια: