Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

Πρόσκληση συμμετοχής στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας

Ο Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) στο πλαίσιο του Ν. 4710/2020. Η εκπόνηση του Σχεδίου βασίζεται στις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020) «Τεχνικές προδιαγραφές για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων», λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής με στόχο τον έγκαιρο σχεδιασμό και προετοιμασία των αναγκαίων υποδομών.
Το Σ.Φ.Η.Ο συντάσσεται για την κάλυψη των αναγκών φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων που προβλέπεται να κυκλοφορούν/σταθμεύουν στο Δήμο, με χρονικό ορίζοντα πενταετίας.
Η Μεθολογία του Σ.Φ.Η.Ο. περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Στάδιο 1: Ανάλυση και χαρτογράφηση της υφιστάμενης κατάστασης (π.χ. πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά, υφιστάμενοι δημοτικοί χώροι στάθμευσης, θέσεις στάθμευσης ταξί/ τουριστικών λεωφορείων/ ΑμεΑ/ οχημάτων τροφοδοσίας & Διερεύνηση σεναρίων χωροθέτησης σταθμών φόρτισης και θέσεων στάθμευσης Ηλεκτρικών Οχημάτων και τεκμηρίωση της βέλτιστης χωροθέτησης αυτών
Στάδιο 2: Συμμετοχικές διαδικασίες - διαβούλευση
Στάδιο 3: Ολοκλήρωση – εφαρμογή του Σ.Φ.Η.Ο. (π.χ. χρονικός προγραμματισμός, δυνατότητες χρηματοδότησης, πολιτική κινήτρων, προδιαγραφές)
Στην παρούσα φάση, ο Δήμος Αμφίκλειας - Ελάτειας έχει ολοκληρώσει το Στάδιο 1 του Σ.Φ.Η.Ο. Σε αυτό αναπτύχθηκαν εναλλακτικά σενάρια ανάπτυξης δικτύου σταθμών φόρτισης Η/Ο. Έπειτα από αξιολόγηση των σεναρίων από τους μελετητές, επιλέχθηκε το βέλτιστο εξ αυτών και στα πλαίσια της παρούσας διαβούλευσης παρουσιάζεται η προτεινόμενη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης.
Η χωροθέτηση των προτεινόμενων σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έγινε έπειτα από μελέτη και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής. Λήφθηκαν υπόψη δεδομένα που συλλέχθηκαν από υφιστάμενες μελέτες του Δήμου, μελέτες ανάπλασης και από δημοσίως προσβάσιμες πηγές δεδομένων για την περιοχή. 
Αναλυτικότερα, παρακάτω παρουσιάζονται οι κυριότερες πηγές δεδομένων για την εκπόνηση της μελέτης:
Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – Απογραφή 2011
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δ.Ε. Αμφίκλειας, Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας, Π.Ε. Φθιώτιδας
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ∆ήμου Τιθορέας
Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Οικισμού Ελάτειας του Δήμου Ελάτειας
Παράλληλα, για την πρόβλεψη του αριθμού θέσεων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των στόχων διείσδυσης των ηλεκτρικών οχημάτων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).
Για τις προδιαγραφές των θέσεων στάθμευσης φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων λήφθηκαν υπόψη τα παρακάτω:
ΚΥΑ 42863-438/2019 - Καθορισμός των όρων των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων, σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου καθώς και σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων.
ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/93764/396/2020 (ΦΕΚ 4380/Β/5-10-2020) «Τεχνικές προδιαγραφές για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων»,
Η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης στοχεύει στην κατά το δυνατόν υψηλότερη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις διαδικασίες χωροθέτησης των σταθμών φόρτισης. Μέσω αυτής της δράσης, σκοπός είναι η επίτευξη της βέλτιστης χωροθέτησης τους. Επομένως, είναι χρήσιμη και αναγκαία η συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέων που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, καθώς και των πολιτών που κατοικούν, εργάζονται ή επισκέπτονται το Δήμο. Σας προσκαλούμε λοιπόν να συμμετέχετε ενεργά στις διαδικασίες δημόσιας διαβoύλευσης και να διατυπώσετε τις απόψεις σας σχετικά με την προτεινόμενη χωροθέτηση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων .
Το στάδιο αυτό της δημόσιας διαβούλευσης θα διαρκέσει 15 μέρες (μέχρι 30/03/2022).
Σας ενημερώνουμε ότι η διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί με συμπλήρωση ερωτηματολογίου ηλεκτρονικά, το οποίο μπορείτε να δείτε στο παρακάτω link.
Ηλεκτρονικό Link (Google Form) : https://forms.gle/4wvBAXVMu7raXJNz5
Το απαιτούμενο συνοδευτικό υλικό, συμπεριλαμβανομένων αναλυτικών στοιχείων και χαρτών για τα προτεινόμενα σημεία χωροθέτησης, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου www.dimos-amfiklias-elatias.gr , όπου αναρτάται και η παρούσα πρόσκληση.
Πρόσκληση. 277.43 KB
Προτεινόμενες θέσεις χωροθέτησης σημείων φόρτισης στο Δήμο Αμφίκλειας Ελάτειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"

Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.