Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023

Επιστολή αναγνώστη μας-Ένσταση κατά αποφάσεως τής Δημάρχου τού Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας.

Επιστολή αναγνώστη μας: ΕΝΣΤΑΣΗ επί ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ της ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ - Του Θανάση Παπακωνσταντίνου.
Παρά την παρέλευση εικοσαημέρου+ από την απόφαση αυτή και τη σχετική δημοσιότητα, φαίνεται πως ακόμη δεν είναι σαφές το περιεχόμενο και ο σκοπός της ενστάσεως και των αντιρρήσεών μου, με αποτέλεσμα να επικρατεί ή και να καλλιεργείται σκοπίμως σύγχυση γύρω απ` αυτό το ζήτημα. Και επειδή πολλοί από εσάς , όλο αυτό το διάστημα με ρωτάτε σχετικά όπως και πάλι εντελώς πρόσφατα διαπίστωσα κατά την επικοινωνία μας λογω της γιορτής μου. Θεώρησα σκόπιμο για την έγκυρη ενημέρωσή σας , τόσο για την απόφαση της Δημάρχου όσο και για το είδος και το περιεχόμενο των ενστάσεών μου , να δημοσιοποιήσω το πλήρες κείμενο που απέστειλα προς την κυρία Δήμαρχο , τον Πρόεδρο του ΔΣ , τους Αντιδημάρχους , τους επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων καθώς και σε όλους τους Δημοτικούς συμβούλους. Επίσης κοινοποίησα την ένστασή μου στην Διοικητική Υπηρεσία του Δήμου η οποία και έχει αρμοδιότητα αλλά και ρόλο ερμηνείας επί της νομιμότητας αποφάσεων. Η επιστολή μου είναι η παρακάτω :
Α ) Ένσταση και υποβολή αντιρρήσεων κατά αποφάσεως τής Δημάρχου τού Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας.
Β ) Αίτηση για ενημέρωσή μου επί της αποφάσεως της Δημάρχου.
Προς την αξιότιμη Δήμαρχο Αμφίκλειας- Ελάτειας κυρία Αθανασία Στιβακτή
Κοινοποίηση παρακαλώ μερίμνη σας : 1) Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κύριο Αντώνιο Πόρο, 2) κυρία και κυρίους Αντιδημάρχους , 3) επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων, 4) όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, 5) κυρία Προϊσταμένη Τμήματος Διοικητικής Υπηρεσίας.
ΘΕΜΑ : Ένσταση και υποβολή αντιρρήσεων του Δημότη Αθανασίου Παπακωνσταντίνου του Δημητρίου κατά της αποφάσεως της Δημάρχου ( 30 Δεκεμβρίου 2022 με Αριθμ. Πρωτ. 13163 και ΑΔΑ ΩΖ5ΟΩΨΚ-ΙΦΛ ) και Αίτημα ενημερώσεώς μου , για τους λόγους και την σκοπιμότητα της ανεπίτρεπτης παράβλεψης του άρθρου 89 του Ν.3463/2006 που είναι και το μοναδικό που αφορά στον ορισμό Αναπλήρωσης Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του. Επίσης επιθυμώ να ενημερωθώ εάν ερωτήθηκαν περί της νομιμότητας της αποφάσεως , η Διοικητική υπηρεσία τού Δήμου καθώς και οι Νομικοί του Σύμβουλοι , όπως και οι δύο εταιρείες υποστήριξης και συμβουλών που ο Δήμος έχει εμμίσθως συνεργάτες από ετών. Η απόφαση αυτή είναι ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΗ όπως ισχυρίζομαι και αποδεικνύω παρακάτω, αλλά και στην πρώτη μου ανάρτηση εξηγούσα νομίζω επαρκώς.

Κυρία Δήμαρχε καλημέρα σας. Καλή Χρονιά να έχετε. Να είναι παραγωγική και δημιουργική κι όπως επιθυμείτε σας εύχομαι. Και να έχετε την υγεία σας.
Διαβάζοντας την πρόσφατη απόφασή σας 30 Δεκεμβρίου 2022 με Αριθμ. Πρωτ. 13163 και ΑΔΑ ΩΖ5ΟΩΨΚ-ΙΦΛ με τίτλο «Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων» διαπίστωσα έκπληκτος πως παραβλέποντας ή παρερμηνεύοντας ( τοποθετούμαι όσο πιο ευγενικά μπορώ ) το Άρθρο 89 του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων Ν.3463/2006 , ορίζεται με την ανωτέρω απόφασή σας ( όπως και είστε υποχρεωμένη να ορίσετε ) ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ τον ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ κ. Χρήστο Βα`ί`τσο. Ως εκ του κώδικος ευχερώς όμως προκύπτει , ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ορίζεται αυστηρά ένας εκ των ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ !!! και ΟΧΙ Δημοτικός Σύμβουλος , όπως από 1-1-2023 με την απόφασή σας είναι πλέον ο κ. Βα`ί`τσος. Τον οποίο δηλώνω ότι ούτε καν γνωρίζω , ούτε εναντίον του προσώπου του στρέφεται η ένστασή μου. Τέτοιος λόγος δεν υφίσταται .
Μόλις είδα την ανάρτησή σας κα. Δήμαρχε φρόντισα με ευγενικό και αναλυτικότατο τρόπο και δεδομένης και τής τριημέρου αργίας που μεσολαβούσε , να διατυπώσω εγγράφως την παρατήρηση και ένστασή μου, πώς η εν λόγω απόφαση ως προς τουλάχιστον το σκέλος που αφορά τον ορισμό «Αναπληρωτή σας» , αντιβαίνει και παραβιάζει ολοφάνερα τα αναφερόμενα νόμιμα τού Άρθρου 89 του Ν3643/2006 που προανέφερα .
Θεώρησα δε καθήκον μου ως συνδημότης σας αλλά και πολίτης γνωρίζων τουλάχιστον ανάγνωση και γραφή.Και έχοντας την ελαχίστη έστω ικανότητα ερμηνείας και κατανοήσεως απλών κειμένων ( όπως εν προκειμένω το ολιγόλεξο Άρθρο 89 ) , να σάς ενημερώσω όπως βεβαίως και τους συνεργάτες σας , με τον πλέον για τη στιγμή εκείνη πρόσφορο τρόπο , ότι η συγκεκριμένη απόφασή σας «χωλαίνει» σοβαρά και επομένως πρέπει να διορθωθεί πριν αναρτηθεί στη Διαύγεια και δημοσιοποιηθεί. Έτσι ώστε να μην χρειαστεί εκ των υστέρων αναγκαστικά να ανακληθεί ως ΠΑΡΑΤΥΠΗ και ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ ( και να επαναδιατυπωθεί επί το ορθότερο και νομιμότερο ). Πράγμα που βέβαια θα μπορούσε ευκόλως να αποφευχθεί με την έγκυρη διόρθωσή της , όπως καλόπιστα και σάς επισήμαινα.
Προς απόλυτη δε διευκόλυνσή σας ,ανέφερα μάλιστα και το ακριβές μονάκριβο Άρθρο που διέπει τη διαδικασία της Αναπλήρωσης Δημάρχου σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας , δηλαδή το 89 του Ν.3463/2006 και παρέθεσα καθ` ολοκληρία το περιεχόμενο των προβλέψεων του Άρθρου αυτού , δεδομένης και της πολύ μικρής του έκτασης αφού περιορίζεται σε μόνο τέσσερις - πέντε σειρές με 50 λέξεις!!! που με απολύτως σαφή και αναμφισβήτητο τρόπο προσδιορίζει τα περί «Αναπλήρωσης Δημάρχου».
Λόγω της πλήρως λοιπόν αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης ενστάσεώς μου για την απόφασή σα. Και με ξεκάθαρη και έντιμη πρόθεση μόνο την πρόληψη και έγκαιρη διόρθωση μιάς καταφανούς αβλεψίας ή παρερμηνείας ( δεν επιθυμώ να χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις χαρακτηρισμού ) τού κανονιστικού και νομικού πλαισίου εκ μέρους σας , θεώρησα ότι θα επιληφθείτε καλόπιστα αμέσως και αυτονοήτως , προβαίνοντας στην απαραίτητη διόρθωση και το θέμα θα «έκλεινε» εν τη γενέσει του.
Δυστυχώς διαψεύστηκα αφού εσείς αντί να καλοδεχτείτε την υπόδειξή μου και να προβείτε στην απαραίτητη διόρθωση , προτιμήσατε να συνεχίσετε επιμένοντας πεισματικά , ανεξηγήτως και προς μεγίστη απορία μου, στην καταφανώς αγνόηση τής νομιμότητας ( αν και σας επισημάνθηκε λεπτομερώς ). Και αμέσως με την επαναλειτουργία των Δημοτικών υπηρεσιών την Δευτέρα 2-1-2022 προχωρήσατε στην δημοσίευση τής διάτρητης απόφασής σας , ως αρχικώς είχε!!
Την εξέλιξη αυτή ειλικρινώς ούτε κατ` ελάχιστο βεβαίως ανέμενα, αφού η παράβλεψη και παραβίαση της επιταγής του Άρθρου 89 του Κώδικα, είναι τόσο κραυγαλέα και ευκόλως αντιληπτή από σχεδόν οποιονδήποτε διατηρεί τις ελάχιστες εγκεφαλικές του λειτουργίες και δυνατότητες κατανοήσεως πολύ λίγων απλών λέξεων ενός Άρθρου που δεν ξεπερνά τις πέντε αράδες !!! Πραγματικά η επίμονή σας στην αγνόηση της επισήμανσής μου περί της ΜΗ νομιμότητας με εξέπληξε τα μάλα. Είχατε την ευκαιρία ( όπως και σάς την έδωσα με την έγκαιρη και πλήρως τεκμηριωμένη επισήμανσή μου ) να προβείτε στην διόρθωση και το θέμα να έληγε εκεί!! Ειλικρινά δεν κατανοώ την άρνησή σας να πράξετε τα αυτονοήτως νόμιμα , μεγιστοποιώντας από μόνη σας και ασκόπως το ζήτημα .

Δικαίωμά σας είναι βεβαίως κυρία Δήμαρχε, να επιλέξετε αυτό τον «δρόμο» επιβολής ετσιθελικά και πεισματικά μιάς καταφανώς ΜΗ ΣΥΝΝΟΜΗΣ ενέργειάς σας και απόφασή σας , αγνοώντας την έγκαιρη και έγκυρη επισήμανσή μου. Γνωρίζετε βεβαίως φαντάζομαι , ότι ως Μονομελές Όργανο άσκησης Διοίκησης οι αποφάσεις σας υπόκεινται στον έλεγχο κανονικότητας και νομιμότητας απ` τα ανάλογα θεσπισμένα όργανα και υπηρεσίες. Και βεβαίως κρίνονται ( και έτσι πρέπει ) απ` τους συνδημότες σας. Ενίοτε δε ίσως καλό θα ήταν , παρομοίως να συμβαίνει έστω κι απ` τους υπευθυνότερους τουλάχιστον εκ των συνεργατών σας ( αυτοδιοιοκητικών και υπαλλήλων ) ως προς τον τρόπο και βαθμό κατανόησης του ρόλου και των υποχρεώσεών τους έναντι των συμπολιτών τους.

Τούτων λεχθέντων και δεδομένων , σας ζητώ : α) να με ενημερώσετε παρακαλώ ως συμπολίτη και συνδημότη σας , με την επίκληση και ερμηνεία ποιού ακριβώς Άρθρου του Κώδικα προβήκατε στην έκδοση της απόφασής σας περί Αναπλήρωσης Δημάρχου. β) επειδή πέραν του Άρθρου 89 του Ν.3463/2006 το όποιο εγώ επικαλούμαι και σας αναφέρω , κανένα απολύτως άλλο ΔΕΝ γνωρίζω να υπάρχει που να αφορά στην ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ, σάς ερωτώ και παρακαλώ ενημερώστεμε, ποιά ερμηνεία ‘’δίνεται’’ εσείς , ή οι συνεργάτες σας , ή οι υπηρεσίες σας , ή οι νομικοί σας σύμβουλοι στο περιεχόμενο τού συγκεκριμένου άρθρου 89 βάση του οποίου προφανώς και ΔΕΝ ενεργήσατε. γ) ενημερώστε με εάν ρωτήθηκαν : η Διοικητική σας υπηρεσία και οι Νομικοί σας σύμβουλοι περί της νομιμότητας της αποφάσεώς σας. δ) επειδή ούτε ένα από τα άρθρα Νόμων , εγκυκλίους , υπουργικές αποφάσεις και ότι άλλο επικαλείστε και αναφέρετε γραπτώς στην αρχή της αποφάσεώς σας ΔΕΝ είναι ούτε κατ` ελάχιστο σχετικό με την Αναπλήρωση Δημάρχου , ζητώ να μου διευκρινίσετε με ποιά τέλος πάντων ακριβώς νομική διάταξη ενεργήσατε και αποφασίσατε .

Κυρία Δήμαρχε , δεν επιθυμώ ειλικρινά σε καμιά περίπτωση να αντιδικήσω μαζί σας παρά το ότι εσείς επιλέγετε -για μιά ακόμα φορά- να με «προκαλέσετε» αγνοώντας Όχι εμένα ως πρόσωπο ( αυτό είναι το λιγότερο που άλλωστε καθόλου δεν με αγγίζει ), αλλά την γνώμη μου και την υπόδειξή μου ως συνδημότη σας , που ισχυρίζομαι πως είναι αυταπόδεικτα σωστή και με αδιαμφισβήτητα επιχειρήματα κατά πάντα τεκμηριωμένη.

Θέλω να πιστεύω ότι αυτό τουλάχιστον το κατανοείτε, έστω κι αν δεν το ανέχεστε, όπως μαθαίνω . Θέλω επίσης να πιστεύω ότι συμμερίζεστε την εντελώς δικαιολογημένη απαίτησή μου ως πολίτη , για σύννομες αποφάσεις σας κατά την άσκηση των καθηκόντων σας. ΑΛΙΜΟΝΟ αν οι Δημότες και συμπολίτες σας παραβλέπουν ή και αδιαφορούν γι` αυτή την σοβαρότατη ‘‘διάσταση’’ (νομιμότητας) των πράξεων και αποφάσεών σας και εν γένει του τρόπου άσκησης της εξουσίας , εκ μέρους μάλιστα τής «πρώτης πολίτη» του Δήμου μας , όπως είσαστε εσείς ως Δήμαρχός του.

Θεωρώ λοιπόν και ευελπιστώ, ότι ΔΕΝ θα απαιτηθούν περεταίρω ενέργειες εκ μέρους μου οι οποίες θα με έθεταν αναγκαστικώς και άθελά μου απέναντί σας ως διεκδικητή τού αυτονοήτου δικαιώματός μου για την αιτούμενη διευκρινιστική ενημέρωσή μου (όπως και υποχρεούστε να μού παράσχετε). Γιαυτό επικαλούμενος την ευαισθησία την εμπειρία και την ευφυΐα σας , μην με εξαναγκάσετε παρακαλώ και με δική σας αποκλειστική ευθύνη με οδηγήσετε σε άσκοπη και αχρείαστη αντιπαράθεση. Θεωρώ μάλιστα πως σάς δίνεται τώρα μιά πολύ μεγάλη ευκαιρία να αποδείξετε σε όλους μας, ότι έχετε ευήκοα ώτα. Σέβεστε και κατανοείται τα εύλογα ερωτήματα των συνδημοτών σας. Αντιλαμβάνεστε την υποχρέωσή σας να λειτουργείτε εντός και μόνο τού νομίμου πλαισίου. Και τέλος θεωρείτε ως οξύνους , τα όποια τυχόν λάθη σας ….. ανθρώπινα και θεραπεύσιμα. Επιπλέον δε, πως διαθέτετε σωστά αισθητήρια και αντανακλαστικά, ερμηνεύοντας ορθά την δικαιωματική απαίτηση των όποιων συνδημοτών σας για επαρκείς εξηγήσεις σε αποφάσεις σας , ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτές είναι και ολοφάνερα παράτυπες. Και φυσικά με αίσθηση ευθύνης και καθήκοντος , πράττετε τα αρμόζοντα και ενδεικνυόμενα για να διορθωθούν.

Κλείνοντας σάς προτείνω για μιά ακόμη φορά να δώσετε την προσήκουσα λογική, έντιμη, σωστή και ΣΥΝΝΟΜΗ λύση , που δεν είναι άλλη απ` την ανάκληση και διόρθωση τής απόφασής σας. Η οποία αν πεισματικά επιμείνετε να παραμείνει ως έχει , νομίζω πως αδικείται κατάφορα και βλάπτετε άνευ λόγου τον εαυτό σας και την έως τώρα προσπάθεια και πορεία σας στον αυτοδιοικητικό στίβο . Φέρνοντας όμως και `μένα ως συμπολίτης σας στην ιδιαίτερα δύσκολη και στενάχωρη θέση να διεκδικήσω παντί τρόπω το δίκαιο των όσων ισχυρίζομαι , αποδεικνύω και σάς υποδεικνύω. Σκεφτείτε το λοιπόν και πράξτε .

Προς απόλυτη απόδειξη των ισχυρισμών μου επί των Άρθρων του Κώδικα που επικαλούμαι και θέλοντας να σας προτρέψω να επικεντρώσετε την προσοχή σας ακριβώς στα επίμαχα. Και για να σας διευκολύνω αρκούντως προς τούτο , επισυνάπτω τα παρακάτω σχετικά .

ΥΓ : Σε κάθε περίπτωση και εφ όσον δεν επιθυμείται για οποιονδήποτε λόγο να μου απαντήσετε εσείς προσωπικώς , ουδόλως βέβαια με πειράζει να αναθέσετε παρακαλώ το καθήκον αυτό σε οποιονδήποτε άλλον εκ του υπαλληλικού προσωπικού, ή σε κάποιον εκ των συνεργατών σας , ή όπου αλλού εσείς επιλέξετε και επιθυμείτε. Κατά τη γνώμη μου (δεν σας υποδεικνύω συγχωρέστε με , απλώς προτείνω ), πλέον κατάλληλοι και σχετικοί γι` αυτό θα ήταν: η Διοικητική σας Υπηρεσία και βεβαίως οι Νομικοί σας Σύμβουλοι, τούς οποίους θεωρώ πως έπρεπε να είχατε ήδη συμβουλευτεί πριν εκδώσετε την απόφασή σας , αλλά σε κάθε περίπτωση και τώρα δεν είναι αργά.
*Παρακαλώ για την αποστολή στο email μου τού Αριθμ. Πρωτ. που έλαβε η παρούσα . *Στην ίδια ηλεκρ. Διευθ. αναμένω και τις απαντήσεις σας συντόμως. Ευχαριστώ πολύ.

Μετά Τιμής
Ο Συνδημοτής σας ( κι όχι αντίπαλός σας όπως μερικοί κακόβουλοι , ασόβαροι και αδαείς διατείνονται, όπως πληροφορούμαι ) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τηλ : ----- --------email : apapak2@gmail.com

ΑΡΘΡΟ 89

Αναπλήρωση του Δημάρχου
[Σχετική Νομολογία] [Σχετικές Εγκύκλιοι]
1. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ασκεί ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ που ορίζεται από αυτόν. Με την απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων ορίζεται και ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ που αναπληρώνει τον Δήμαρχο.
Όταν και ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί απουσιάζει, ή κωλύεται , τα καθήκοντά του ασκεί άλλος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ που ορίζεται από τον Δήμαρχο και , αν δεν υπάρχει άλλος ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ , τότε σύμβουλος τού επιτυχόντος συνδυασμού που ορίζεται από τον Δήμαρχο. Αν δεν ορισθεί σύμβουλος,
καθήκοντα Δημάρχου ασκεί ο Δημοτικός σύμβουλος που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους
και σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.

7. Αν ο Αντιδήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος ή άλλος Αντιδήμαρχος. Τις κατά τόπον αρμοδιότητες (ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 1813) του Αντιδημάρχου που απουσιάζειή κωλύεται ασκεί άλλος Αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον Δήμαρχο ή ο ίδιος ο Δήμαρχος. Άρθρο 60

2. Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι ο Δήμαρχος.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου στην Εκτελεστική Επιτροπή προεδρεύει ο Αντιδήμαρχος που έχει οριστεί αναπληρωτής του και σε περίπτωση μη ορισμού ο Αντιδήμαρχος που εγγράφεται πρώτος στην απόφαση διορισμού των αντιδημάρχων.

Άρθρο 161. Αναπλήρωση και αντικατάσταση Περιφερειάρχη ή αιρετού Αντιπεριφερειάρχη. Τον Περιφερειάρχη όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή έχει τεθεί σε αργία ή για οποιονδήποτε λόγο η θέση είναι κενή,στα καθήκοντά του τον αναπληρώνει ένας από τους Αντιπεριφερειάρχες με τη σειρά αναπλήρωσης που αυτός έχει ορίσει.

ΥΓ : Όπως ευκόλως λοιπόν εκ των ανωτέρω διαπιστώνει κανείς , σε όλες τις περιπτώσεις, μα σε όλες ,
Αναπλήρωσης Δημάρχου ή και Αντιδημάρχου , Αναπληρωτής κατά νόμο ορίζεται πάντοτε Αντιδήμαρχος και ποτέ Δημοτικός σύμβουλος !!
Επίσης ακριβώς με την ίδια λογική Αναπληρώνεται ο Περιφερειάρχης ή ο Αντιπεριφερειάρχης , πάντοτε και μόνο δηλαδή από Αντιπεριφερειάρχη !!!
Επομένως δεν τίθεται ποτέ θέμα παράκαμψης , αγνόησης ή και υπερπήδησης Αντιδημάρχων ή Αντιπεριφερειαρχών , με ορισμό ως αναπληρωτή , κάποιο Δημοτικό ή αντίστοιχα Περιφερειακό σύμβουλο.
Τελεία και παύλα ._

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"

Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.