Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018

Πληροφορίες για την πλήρωση 9 θέσεων στο Χ. Κ. Παρνασσού

Πληροφορίες  για την πλήρωση θέσεων στο ΧΚΠ, με τις κάτωθι ονομασίες:
1)   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: Υπαλλήλου Πληροφόρησης και Ενημέρωσης Πελατών Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (2 θέσεις)
2)   Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: Εκδότη (ταμία) Εισιτηρίων / Καρτών Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού. (7 θέσεις)

1) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: Υπαλλήλου Πληροφόρησης και Ενημέρωσης Πελατών Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού  (κωδ. θέσης: ΥΠΚΕΠ-ΧΚΠ) 
Ενημέρωση: 
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία για την θέση του: Υπαλλήλου Πληροφόρησης και Ενημέρωσης Πελατών Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.

Περιγραφή της Θέσης: 
 Καθήκοντα και Αρμοδιότητες 

 Οι Υπάλληλοι Πληροφόρησης και Ενημέρωσης Πελατών πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν σαφείς πληροφορίες στους πελάτες για το είδος του εισιτηρίου που θα εκδώσουν – τη χρήση των διαθέσιμων προς χιονοδρομία πιστών, ώστε κάθε χιονοδρόμος ή επισκέπτης, ακόμη και αυτοί που ήδη έχουν ενημερωθεί από το επίσημο site της εταιρείας, να προγραμματίζουν την ημέρα τους βάσει των τελευταίων δεδομένων λειτουργίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (ΧΚΠ). 
  Οι Υπάλληλοι Πληροφόρησης και Ενημέρωσης Πελατών αναφέρονται και λαμβάνουν οδηγίες / εντολές καθημερινά απευθείας από τον Προϊστάμενο του ΧΚΠ ή, σε απουσία του, από τον Βοηθό Προϊσταμένου. 
  Οι Υπάλληλοι Πληροφόρησης και Ενημέρωσης Πελατών πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν πριν από την έναρξη λειτουργίας του ΧΚΠ και να παρέχουν έγκυρες πληροφορίες (στα εκδοτήρια εισιτηρίων ή  σε τηλεφωνικές κλήσεις πελατών), που αφορούν:  Το ημερήσιο πρόγραμμα λειτουργίας των υποδομών του ΧΚΠ (πίστες, αναβατήρες σε λειτουργία, ωράριο λειτουργίας). 
 Τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν (άνεμοι, ορατότητα, θερμοκρασίες, ποιότητα χιονιού κ.τ.λ.).  Τους κινδύνους του βουνού (πάχος χιονοκάλυψης, πιθανά εμπόδια - πέτρες, βαθμός επικινδυνότητας χιονοστιβάδων, αποκλεισμοί περιοχών, απαγορεύσεις, κατάσταση οδικού δικτύου,  επιδείνωση καιρικών συνθηκών κ.τ.λ.).  Το ημερήσιο πρόγραμμα αγωνιστικών εκδηλώσεων και προπονήσεων αθλητών (παραχωρημένες πίστες η τμήματα πιστών, παράλληλη χρήση – θέσεις θεατών κ.τ.λ.).   Όλες τις μεταβολές που ενδεχομένως να υπάρξουν κατά την διάρκεια της ημέρας σε όλους τους προαναφερμένους τομείς.   Οι Υπάλληλοι Πληροφόρησης και Ενημέρωσης Πελατών υπό τις οδηγίες των προϊστάμενων τους παρέχουν υποστηρικτές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη καθημερινή εξυπηρέτηση των πελατών:   Τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου ΧΚΠ και των info desks στην θέση Κελλάρια 1750, 1950 και Φτερόλακα 1840.  Τη  λειτουργία των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων και της μουσικής επένδυσης, μετά από έγκριση του Προϊσταμένου ή του Βοηθού του.  Την  ηχογράφηση καθημερινά ενημερωτικού μηνύματος για το τηλεφωνικό κέντρο , μετά από έγκριση του Προϊσταμένου ή του Βοηθού του.  Την  σύνταξη και ανάρτηση γραπτών ανακοινώσεων στους κύριους σταθμούς του κέντρου, στα ταμεία, στις αφετηρίες των αναβατήρων και όπου αλλού απαιτηθεί μετά από εντολή του Προϊσταμένου ή του Βοηθού του.  Την οργάνωση, στελέχωση και λειτουργία γραφείου απωλεσθέντων, συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας της συλλογής πραγμάτων, τήρησης αρχείων, σημείου κράτησης και παραλαβής.   Τη διαχείριση, συλλογή παραπόνων και τήρηση του σχετικού αρχείου παραπόνων.   Την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες.  Οι Υπάλληλοι Πληροφόρησης και Ενημέρωσης Πελατών στα κεντρικά εκδοτήρια εισόδου (1750) αναπληρώνουν τη θέση του Ταμία για τη έκδοση προπληρωμένων καρτών πολλαπλών διαδρομών μέσω διαδικτύου (WEB-TICKET) ή άλλων ειδικών περιπτώσεων εξυπηρέτησης πελατών (ανήλικοι με συνοδεία δασκάλου, οργανωμένοι εκδρομείς, κ.λπ.) προς αποσυμφόρηση των εκδοτηρίων.

 Η ΕΤΑΔ ΑΕ εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ (GDPR) ο οποίος ρυθμίζει την επεξεργασία από άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν άτομα στην ΕΕ. Οι Υπάλληλοι Πληροφόρησης και Ενημέρωσης Πελατών πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν σαφείς πληροφορίες για ποιους σκοπούς, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (ΧΚΠ), συλλέγονται προσωπικά δεδομένα, για πόσο χρονικό διάστημα και υπό ποιες προϋποθέσεις  υπόκεινται σε νόμιμη επεξεργασία καθώς και  τα δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων (πελατών) για τροποποίηση ή και διαγραφή αυτών.  Οι Υπάλληλοι Πληροφόρησης και Ενημέρωσης Πελατών είναι υποχρεωμένοι σε καθορισμένο χρόνο πριν από την έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου να παρακολουθήσουν 2-ωρο σεμινάριο επιμόρφωσης για τις πολιτικές που ακολουθούνται στο ΧΚΠ, από Νομικό - Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΔ ΑΕ. Εν συνεχεία, οι Υπάλληλοι Πληροφόρησης και Ενημέρωσης Πελατών θα κληθούν να υπογράψουν την προβλεπόμενη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που ισχύει για το λοιπό προσωπικό της ΕΤΑΔ Α.Ε. 
   Απαραίτητα Προσόντα   
 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή  και (ΙΕΚ) ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής Μονάδας.  Εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών στην αντίστοιχη ειδικότητα ή μιας τουλάχιστον τουριστικής περιόδου στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού.  Στοιχειώδεις γνώσεις λειτουργίες του Η/Υ και του Internet, που αποδεικνύεται από πρότερη σχετική εμπειρία ή κατά προτίμηση από Πιστοποιητικό ECDL αρχικού επιπέδου (EqualSkills).   Καλή γνώση της αγγλικής ή και άλλης γλώσσας που να αποδεικνύεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό.       
 Ατομικές Ικανότητες / Δεξιότητες  
 Υψηλό βαθμό επαγγελματισμού και ακεραιότητας σε όλες τις συνεργασίες και επικοινωνίες με τους αρμόδιους προϊσταμένους.  Ταχύτητα και ακρίβεια εισαγωγής δεδομένων σε  συστήματα Η/Υ (πληκτρολόγηση) για την έκδοση ή/και επαναφόρτιση προσωποποιημένων καρτών τύπου RFID ημερήσιας ή πολλαπλής χρήσης. Απαραίτητο προσόν για τη αναπλήρωση θέσης του ταμία.   Γνώσεις θεμάτων εξυπηρέτησης πελατών και αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περιγραφή της θέσης  και διαθέτουν τα απαιτούμενα πτυχία, τις σχετικές άδειες και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία όπου αυτή απαιτείται, καλούνται να αποστείλουν:    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα έως και την 23.11.2018 ημέρα Παρασκευή στην ηλεκτρονική δ/νση  hr-parnassos@etasa.gr , αναφέροντας υποχρεωτικά τον κωδικό της θέσης (ΥΠΚΕΠ-ΧΚΠ).   Τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την 23.11.2018 ημέρα Παρασκευή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΚ: 32004 ΤΗΛ: 22340 – 22700/ 22694 ΥΠΟΨΗ κας ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  

Διευκρινήσεις: 
 Αριθμός θέσεων προς κάλυψη:  2 (δύο)  Χρονική Διάρκεια : 4 μήνες 
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.  

---------------------------------------------------------------------------------------------

2) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την θέση του: Εκδότη (ταμία) Εισιτηρίων / Καρτών Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού (κωδ. θέσης: ΕΕΚ-ΧΚΠ) 

Ενημέρωση: 
Σκοπός της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η προσέλκυση υποψηφίων με τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα καθώς και την απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία για την θέση του: Εκδότη (ταμία) Εισιτηρίων / Καρτών Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού. 
Περιγραφή της Θέσης: 
 Καθήκοντα και Αρμοδιότητες 

 Το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού χρησιμοποιεί σύγχρονο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων – καρτών (Skidata). Κάθε Ταμίας, εκτός του καθημερινού αποθέματος ψιλών,  χρεώνεται ξεχωριστά και τον ανάλογο αριθμό καρτών από τον Υπεύθυνο των  Ταμείων. Στο τέλος της ημέρας, κάθε Ταμίας παραδίδει μαζί με το -Ζ- τα χρήματα που αναγράφονται στο -Ζ- και το υπόλοιπο των καρτών που χρεώθηκε. Η ημερήσια απόδοση του -Ζ- είναι υποχρεωτική για όλους τους Ταμίες σε όλες τις θέσεις – σταθμούς του ΧΚΠ.   Η ΕΤΑΔ ΑΕ εφαρμόζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 της ΕΕ (GDPR) ο οποίος ρυθμίζει την επεξεργασία από άτομα, εταιρείες ή οργανισμούς των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν άτομα στην ΕΕ. Οι Ταμίες πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν σαφείς πληροφορίες για ποιους σκοπούς, στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού (ΧΚΠ), συλλέγονται προσωπικά δεδομένα, για πόσο χρονικό διάστημα και υπό ποιες προϋποθέσεις  υπόκεινται σε νόμιμη επεξεργασία καθώς και  τα δικαιώματα των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων (πελατών) για τροποποίηση ή και διαγραφή αυτών.  Οι Ταμίες είναι υποχρεωμένοι σε καθορισμένο χρόνο πριν από την έναρξη της χιονοδρομικής περιόδου να παρακολουθήσουν 2-ωρο σεμινάριο επιμόρφωσης για τις πολιτικές που ακολουθούνται στο ΧΚΠ, από Νομικό - Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΕΤΑΔ ΑΕ. Εν συνεχεία, οι Ταμίες θα κληθούν να υπογράψουν την προβλεπόμενη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που ισχύει για το λοιπό προσωπικό της ΕΤΑΔ Α.Ε.  Οι Ταμίες είναι υποχρεωμένοι να έχουν ενημερώσει από τη προηγούμενη για κάθε δυσλειτουργία που έχουν παρατηρήσει στη υλικοτεχνική υποδομή έκδοσης των εισιτηρίων και καρτών  RFID (καταχώρηση στοιχείων, εκτύπωση, φωτογράφηση δικαιούχου κλπ) και να ενημερώνουν άμεσα τον Υπεύθυνο των  Ταμείων για τυχόν πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, διατηρώντας το Ατομικό Φύλλο Ελέγχου που πρέπει να ενημερώνουν και να παραδίδουν καθημερινά μαζί με τις εισπράξεις (Ζ) και το υπόλοιπο των καρτών που χρεώθηκε.   Οι Ταμίες είναι υποχρεωμένοι να έχουν προμηθευτεί έγκαιρα, πριν από τη έναρξη καθημερινής λειτουργίας, από τον αρμόδιο Υπεύθυνο των  Ταμείων όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά, όπως είναι χαρτοταινίες για τους Φορολογικούς Ταμειακούς Μηχανισμούς, μελανοταινίες ή toner για τους εκτυπωτές.  Οι Ταμίες είναι υποχρεωμένοι να τηρούν το χώρο στον οποίο εργάζονται καθαρό και να δίνουν όλες τις πληροφορίες που θα χρησιμεύσουν στους πελάτες του χιονοδρομικού προκειμένου να κατατοπιστούν για τις τρέχουσες καιρικές συνθήκες, τη λειτουργία των πιστών, τω ωράριο λειτουργίας του χιονοδρομικού, τις κατηγορίες εισιτηρίων - τιμών, κ.λπ.   Οι Ταμίες θα πρέπει να πληροφορούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για την κατάσταση τόσο των καιρικών συνθηκών όσο και για τη λειτουργία των αναβατήρων για την ακριβή μετάδοση των πληροφοριών στους πελάτες του.   

 Απαραίτητα Προσόντα   
 Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή (ΙΕΚ) ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής Μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.  Εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών στην αντίστοιχη ειδικότητα ή μιας τουλάχιστον τουριστικής περιόδου στο Xιονοδρομικό Kέντρο Παρνασσού.  Στοιχειώδεις γνώσεις λειτουργίες του Η/Υ και του Internet, που αποδεικνύεται από πρότερη σχετική εμπειρία ή κατά προτίμηση από Πιστοποιητικό ECDL αρχικού επιπέδου (EqualSkills).   Επιθυμητά η καλή γνώση της αγγλικής ή άλλης γλώσσας. 
      
 Ατομικές Ικανότητες / Δεξιότητες  
 Υψηλό βαθμό επαγγελματισμού και ακεραιότητας σε όλες τις συνεργασίες και επικοινωνίες με τους αρμόδιους προϊσταμένους.  Ταχύτητα και ακρίβεια εισαγωγής δεδομένων σε  συστήματα Η/Υ (πληκτρολόγηση) για την έκδοση ή/και επαναφόρτιση προσωποποιημένων καρτών τύπου RFID ημερήσιας ή πολλαπλής χρήσης.   Γνώσεις θεμάτων εξυπηρέτησης πελατών και αντιμετώπισης δύσκολων καταστάσεων. 

Οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην περιγραφή της θέσης  και διαθέτουν τα απαιτούμενα πτυχία, τις σχετικές  άδειες  και αποδεδειγμένη προϋπηρεσία όπου αυτή απαιτείται, καλούνται να αποστείλουν:    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα έως και την 23.11.2018 ημέρα Παρασκευή στην ηλεκτρονική δ/νση hr-parnassos@etasa.gr, αναφέροντας υποχρεωτικά τον κωδικό της θέσης (ΕΕΚ-ΧΚΠ).   Τα παραπάνω απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την 23.11.2018 ημέρα Παρασκευή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΤΚ: 32004 ΤΗΛ: 22340 – 22700/ 22694 ΥΠΟΨΗ κας ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 

Διευκρινήσεις: 
 Αριθμός θέσεων προς κάλυψη:  7 (επτά)  Χρονική Διάρκεια : 4 μήνες 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.  
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
Με την αποστολή του Βιογραφικού Σημειώματός σας εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία αξιολόγησης για την κάλυψη της συγκεκριμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας, όπως αποτυπώνονται στο Βιογραφικό σας και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της αγγελίας, στην οποία ανταποκρίνεστε. 
Η ΕΤΑΔ Α.Ε. σας γνωστοποιεί ότι θα επεξεργαστεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως προκύπτουν από το Βιογραφικό σας, τη συνοδευτική επιστολή καθώς και όσα συλλεγούν κατά τη διενέργεια τυχόν συνεντεύξεων, προκειμένου να αξιολογήσει την υποψηφιότητά σας. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτα πρόσωπα, όπως προς την μητρική εταιρεία ή και συνεργάτες – συμβούλους της ΕΤΑΔ Α.Ε.    
Η ΕΤΑΔ Α.Ε. θα διατηρήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στα αρχεία της για περίοδο έξι (6) μηνών και δύναται να αξιολογεί το περιεχόμενό του σε σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο μέλλον. Μετά την πάροδο των έξι (6) μηνών, το Βιογραφικό σας καθώς και όποιο άλλο έγγραφο, το οποίο θα περιλαμβάνει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα διαγραφούν από τα αρχεία της Εταιρείας.  
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους από την Εταιρεία μας, ή εν γένει να υποβάλετε στην Εταιρεία μας ορισμένο αίτημα σχετικό με τα δεδομένα που τηρούμε για εσάς (όπως είναι το αίτημα για πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, εναντίωση στην επεξεργασία δεδομένων και για φορητότητα αυτών), σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιέχονται στα άρθρα 13-22 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποστέλλοντας σχετικό e-mail στην Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (DPO) κα Μαριλένα Μπέλλου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mbellou@etasa.gr , ομοίως και για κάθε πληροφορία για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"

Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.