Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Το Λύκειο Αμφίκλειας στην ΙΘ΄ Συνόδο της Βουλής των Εφήβων

Στην ΙΘ΄ Σύνοδο της Βουλής των Εφήβων το Γενικό Λύκειο Αμφίκλειας - για μια ακόμα σύνοδο - είχε εκπροσώπηση με τη μαθήτρια Κοπανάκη Γεωργία του Ηλία της Γ΄ τάξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: