Τρίτη, 12 Ιανουαρίου 2016

Δημος Αμφίκλειας-Ελάτειας. Σύνταξη έκθεσης και κατάρτισης ισολογισμού – απολογισμού

Δείτε το απόσπασμα από το Πρακτικό 29/2015 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ∆ήµου Αµφίκλειας – Ελάτειας, με θέμα "Περί σύνταξης έκθεσης και κατάρτισης ισολογισµού – απολογισµού και αποτελεσµάτων χρήσης του ∆ήµου Αµφίκλειας-Ελάτειας, έτους 2014" εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: