Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

12 Θέσεις εργασίας στην περιοχή Αμφίκλειας

Δήμος Αμφίκλειας Ελάτειας - Προσλήψεις Προσωπικού
1) Πρόσληψη υδρονομέα . Δείτε εδώ και εδώ
2) Προσωπικό δίμηνης διάρκειας σε εργάτες καθαριότητας (6 θέσεις) και βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας (1 θέση). Δείτε εδώ και εδώ

Φορέας διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού - Ανακοίνωση της υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (4) ατόμων, ΥΕ Φυλάκων.
Αιτήσεις από 18 Μαρτίου 2015 έως 27 Μαρτίου 2015
Δείτε την Προκήρυξη εδώ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: