Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας: Αποτελέσματα της αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη συμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος

Αποτελέσματα της αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη συμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», του Ε. Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».
Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τα αποτελέσματα

 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 Ειδικότητα : ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ :102 Ειδικότητα : ΔΕ Μαγείρων
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101 Ειδικότητα : ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102 Ειδικότητα : ΔΕ Μαγείρων
Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: