Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας. Παραχώρηση ασθενοφόρου στο ΕΚΑΒ

Ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας με την  Απόφαση 157/2016 της από 18/2016 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας - Ελάτειας αποφάσισε να δωρίσει στο ΕΚΑΒ το  ασθενοφόρο  µάρκας RENAULT TRAFIC, µε αριθµό πλαισίου VF1FLAHA68Y303782, µοντέλο 2008, το οποίο ο ∆ήµος δεν µπορεί να το χρησιµοποιήσει για πολλούς λόγους, (δεν διαθέτει οδηγούς, γιατρούς κ.λ.π), µε την προϋπόθεση το ασθενοφόρο να έχει την έδρα του στο Κέντρο Υγείας Αµφίκλειας για την εξυπηρέτηση των κατοίκων.
Ο ∆ήµος θα ορίσει συµβολαιογράφο που θα συντάξει την σχετική πράξη και θα επιβαρυνθεί τα συµβολαιογραφικά λοιπά έξοδα δωρεάς.  Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια: