Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας: το τεχνικό πρόγραμμα του έτους 2020

Διαβάζοντας το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου μας σας παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα κατά την γνώμη μας σημεία του που αφορούν την Αμφίκλεια και τα ποσά που έχουν προβλεφθεί για αυτά τα έργα. Δείτε όλο το τεχνικό πρπόγραμμα για το έτος 2020 ΕΔΩ

·         ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 3.209,26  48.691,28
·         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 3.185.700,00
·         ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ κ Ε.Ε.Λ. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 175.495,00 4.
·         ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΑΡΣΗ ΑΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ"  6.765,00
·         ΠΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ "ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ - ΑΡΣΗ ΑΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΣΧ. ΠΟΛΗΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ"  13.530,00
·         ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛ. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ κ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 12.054,00
·         ΕΠΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗΠΡΑΞΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο∆ΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 2.000,00
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΣΗ ∆.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 2.560,00
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΣΗ ∆.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 2.460,00

·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ∆ΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ NATURA ∆.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 2.460,00
·         Π.Π.∆. & Ε.Ο.Α ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ Β.Σ. & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ 14.760,00
·         . ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ∆.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ κ ∆.Ε. ΤΙΘΟΡΕΑΣ 199.660,00
·         ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΤΟΡΟΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 14.400,00
·         ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 50.000,0
·         ΑΓΡΟΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ∆.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 525.000,00
·         . ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 638.000,00
·         ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ κ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ∆. Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ 10.000,00
·         ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ ΣΤΗΝ ∆.Ε. ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ 36.500,00
·         ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΥ 3.000,00

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"

Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.