Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Προτάσεις έργων 720.000€ υποβάλει στο “Τρίτσης” ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας

Mια σειρά πράξεων για ένταξη έργων στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” συνολικού προϋπολογισμού 721.060€ πρόκειται να υποβάλει ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας.
Πρόκειται για πράξεις που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, την ψηφιοποίηση υπηρεσιών προς τους δημότες, την ψηφιακή περιήγηση σε χώρους πολιτισμού, σε υποδομές Τηλεμετρικού Αγρομετεωρολογικού δικτύου για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα, καθώς και στην εγκατάσταση ενεργειακά αυτόνομων, έξυπνων σταθμών ανάπαυσης (έξυπνα παγκάκια).
Για το σκοπό αυτό η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση που έγινε στις αρχές Απριλίου ενέκρινε μια σειρά σχετικές μελέτες. Οι πράξεις αφορούν σε πρόσσκληση του Τρίτσης με τίτλο «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19».
Ειδικότερα, ο Δήμος πρόκειται να υποβάλλει τις παρακάτω πράξεις, με τα σχετικά υποέργα:
Η Πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, παρακολούθησης συνθηκών εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού και λειτουργίας συστήματος έξυπνων & ενεργειακά αυτόνομων σταθμών ανάπαυσης» έχει ως εξής:

– ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Σύστημα Έξυπνων & Ενεργειακά Αυτόνομων Σταθμών Ανάπαυσης (Έξυπνο Παγκάκι)» προϋπολογισμού 111.600,00 ευρώ με ΦΠΑ
– ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας και παρακολούθησης παραμέτρων & συνθηκών εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού» προϋπολογισμού 332.320,00 ευρώ με ΦΠΑ
Το συνολικό ποσό της αιτούμενης χρηματοδότησης είναι 443.920,00 ευρώ με ΦΠΑ

Η Πράξη με τίτλο «Ολοκληρωμένο σύστημα και ψηφιακές εφαρμογές για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφαλούς και εξ’ αποστάσεως εξυπηρέτησης των δημοτών και επισκεπτών του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου και τον εκσυγχρονισμό του αγροτικού κλάδου της τοπικής οικονομίας.» έχει ως εξής:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Οικονομικών Συναλλαγών, Αιτημάτων και Ραντεβού Πολιτών και Συναλλασσομένων του Δήμου» προϋπολογισμού 72.540,00 ευρώ με ΦΠΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας & Διαδραστικής – Εικονικής Περιήγησης σε χώρους πολιτισμικού και τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου» 104.780,00 ευρώ με ΦΠΑ
– ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «Πληροφοριακό Σύστημα και υποδομές Τηλεμετρικού Αγρομετεωρολογικού δικτύου για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα του Δήμου – SmartAgri» 99.820,00 ευρώ με ΦΠΑ
Το συνολικό ποσό της αιτούμενης χρηματοδότησης είναι 277.140,00 ευρώ με ΦΠΑ

Ειδικότερα, οι μελέτες που εγκρίθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή, και αφορούν στο περιεχόμενο των έργων για τα οποία ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας θα ζητήσει την ένταξή τους στη συγκεκριμένη πρόσκληση του Τρίτσης, έχουν ως εξής:
«Πληροφοριακό Σύστημα και υποδομές Τηλεμετρικού Αγρομετεωρολογικού δικτύου για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του αγροτικού τομέα του Δήμου – SmartAgri»
Αντικείμενο του έργου «SmartAgri» είναι η δημιουργία μίας τεχνολογικής πλατφόρμας και της κατάλληλης υποδομής για την υποστήριξη του εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα στον Δόμο Αμφίκλειας – Ελάτειας, η οποία θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης και θα επιτρέπει την παροχή εξατομικευμένων περιβαλλοντικών δεδομένων και ενημερώσεων για τις αγροτικές καλλιέργειες με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος τηλεμετρικού αγρομετεωρολογικού δικτύου με σκοπό την υποβοήθηση μετάβασης από την συμβατική μορφή διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην γεωργία ακριβείας, ή αλλιώς ευφυούς γεωργίας (smart farming), με την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων συλλογής και εργαλείων διαχείρισης μετεωρολογικών, εδαφολογικών δεδομένων καθώς και δεδομένων Γεωργίας Ακριβείας και Ποιότητας Αέρα και το αντίστοιχο λογισμικό επεξεργασίας και προβολής αυτών.

Τα άμεσα αποτελέσματα για το Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας θα είναι η βελτιστοποίηση της χρησιμοποίησης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων για την άρδευση των καλλιεργειών, δεδομένης και της κλιματικής αλλαγής που διανύουμε, και η ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών σκευασμάτων. Τα παραπάνω στοχεύουν στην μεγιστοποίηση του γεωργικού οικονομικού αποτελέσματος μέσω της βέλτιστης διαχείρισης των συντελεστών παραγωγής και στην αειφόρο γεωργική ανάπτυξη μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος και του γεωργικού οικοσυστήματος.

«Εφαρμογή Εικονικής Πραγματικότητας & Διαδραστικής – Εικονικής Περιήγησης σε χώρους πολιτισμικού και τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου»
Το έργο αναφέρεται στην ανάπτυξη εξειδικευμένης εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας και εικονικής περιήγησης με στόχο τη μεταφορά της εμπειρίας της επίσκεψης ενός μουσείου στην οθόνη του υπολογιστή. Η εφαρμογή θα καλύπτει επιλεγμένους χώρους ιδιαίτερου πολιτισμικού και τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας.

Ενδεικτικά, η εφαρμογή θα δίνει τη δυνατότητα περιήγησης στο Μουσείο Αρχαιολογικής Συλλογής στην Ελάτεια και στο Θεματικό Μουσείο Άρτου στην Αμφίκλεια. Η εικονική περιήγηση καθίσταται εφικτό μέσω εικονικής περιήγησης στον πραγματικό χώρο του μουσείου, της πολυμεσικής παρουσίασης των εκθεμάτων του και της αυτόματης καθοδηγούμενης ξενάγησης. Η εφαρμογή θα είναι διαδραστική και μέσω των κατάλληλων τεχνικών ανάλυσης των προτιμήσεων των χρηστών θα μπορεί να προσφέρει επιπρόσθετα επίπεδα προσωποποίησης, όπως επίσης και συμπληρωματικές υπηρεσίες.
Τα αποτελέσματα του έργου στοχεύουν τόσο στην καλύτερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, όσο και σε απτά και άμεσα οφέλη για τους πολίτες.
Διαδικτυακή Πλατφόρμα Διαχείρισης Οικονομικών Συναλλαγών, Αιτημάτων και Ραντεβού Πολιτών και Συναλλασσομένων του Δήμου»

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος απομακρυσμένης εξυπηρέτησης των πολιτών μέσα από μια σειρά ψηφιακών διοικητικών εφαρμογών και ηλεκτρονικών επιχειρησιακών λειτουργιών στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας στους πολίτες.
Πιο συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες για τους πολίτες στο πλαίσιο του έργου και οι οποίες αφορούν την αλληλεπίδραση με τους συναλλασσόμενους είναι οι ακόλουθες:
1. Ηλεκτρονικές αιτήσεις
2. Ηλεκτρονικό ραντεβού
3. Οικονομικές συναλλαγές
Το έργο θα επιτρέπει την πραγματοποίηση συναλλαγών χωρίς να απαιτείται η φυσική

παρουσία στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου, με στόχο αφενός την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει ο Δήμος στον πολίτη και τις επιχειρήσεις και αφετέρου την αντιμετώπιση των προκλήσεων της πανδημίας του ιού Covid μέσω του περιορισμού των μετακινήσεων των πολιτών.

Έγκριση της μελέτης «Ολοκληρωμένο σύστημα ενεργειακής διαχείρισης κτιρίων του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας και παρακολούθησης παραμέτρων & συνθηκών εσωτερικών χώρων συνάθροισης κοινού»
Αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση σε επιλεγμένα κτίρια του Δήμου Αμφίκλειας

– Ελάτειας και η κεντρική παρακολούθηση και διαχείριση ενός έξυπνου και ολοκληρωμένου συστήματος:
• ενεργειακής διαχείρισης Δημοτικών κτιρίων
• μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων εσωτερικών χώρων κτιρίων, και
μέτρησης πλήθους παρευρισκόμενων εντός των κτιρίων
Στο πλαίσιο του αντικειμένου του έργου θα καλυφθούν συνολικά έξι (6) κτίρια του Δήμου και συγκεκριμένα τρία (3) Δημοτικά Καταστήματα, ένα (1) Πνευματικό Κέντρο και δύο (2) Δημοτικά Γυμναστήρια.
Έγκριση της μελέτης «Σύστημα Έξυπνων & Ενεργειακά Αυτόνομων Σταθμών Ανάπαυσης (Έξυπνο Παγκάκι)»
Αντικείμενο του έργου είναι η εγκατάσταση, σε επιλεγμένα σημεία του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας, ενεργειακά αυτόνομων, έξυπνων σταθμών ανάπαυσης (έξυπνα παγκάκια) καθένας από τους οποίους θα αποτελεί ένα καθιστικό στοιχείο, ιδιαίτερου σχεδιασμού, που κατά την διάρκεια της ανάπαυσης προσφέρει στον πολίτη δωρεάν φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών (usb cable & wireless) και δωρεάν πρόσβαση στο internet μέσω WiFi access point.

Τα οφέλη για το Δήμο και την τοπική αγορά είναι πολύ σημαντικά, καθώς το έξυπνο παγκάκι θα αποτελέσει, πέρα από ένα σύστημα εξυπηρέτησης, έναν πόλο έλξης που θα προσελκύει επισκέπτες (υποψήφιους αγοραστές), πράγμα που αναμένεται να αυξήσει αντίστοιχα και την εμπορική κίνηση στα καταστήματα της περιοχής. Πηγή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"

Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.