Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021

Νέος άμισθος Αντιδήμαρχος στο Δήμο Αμφίκλειας - Ελάτειας

Με Απόφαση της Δημάρχου Αμφίκλειας - Ελάτειας Αθανασίας Στιβακτή, ορίσθηκε Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών θεμάτων, χωρίς αντιμισθία, ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας Αθανάσιος Βαφειάς του Ευσταθίου, μέχρι πρότινος εντεταλμένος σύμβουλος ακίνητης περιουσίας.
Στον κ. Βαφειά μεταβιβάζονται:
Α. Καθ’ ύλην, τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Διοικητικών θεμάτων:
Την εποπτεία και ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες του Γραφείου Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων, του Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών και του Γραφείου Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ΟΕΥ του Δήμου.
Οικονομικών Θεμάτων:
Την εποπτεία και ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες του Γραφείου Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών και του Γραφείου Εσόδων, Περιουσίας & Ταμείου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ΟΕΥ του Δήμου,
καθώς επίσης την εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων της ακίνητης δημοτικής περιουσίας.

Β. Το δικαίωμα της υπογραφής, όλων των εγγράφων που αφορούν στις ως άνω αρμοδιότητες, με τη σύμφωνη πάντα γνώμη της Δημάρχου.
Οι άμισθοι αντιδήμαρχοι δεν δικαιούνται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής (όπως π.χ. εξόδων κίνησης, κ.α.) και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 93 παρ.1 του ν.3852/2010 όπως ισχύει, περί υποχρεωτικής χορήγησης ειδικής άδειας άνευ αποδοχών για όλο το διάστημα της θητείας τους. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της δημάρχου.
Η θητεία του ανωτέρω ορίζεται από 12/10/2021 έως 30/11/2022.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ευχαριστούμε για το σχόλιο σας. "blog AMFIKLIA"

Το σχόλιό σας θα δημοσιευτεί μετά από έλεγχο.
Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες.
Σχόλια με υβριστικό, συκοφαντικό, προσβλητικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται άμεσα.
To "blog AMFIKLIA" δεν υιοθετεί τις απόψεις που εκφράζονται στα σχόλια, καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή.