Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

Αμφίκλεια, Αναδρομές

Στην Αμφίκλεια ως γνωστόν είναι πολύ βαθιές οι ρίζες, τόσο οι πολιτισμικές όσο και αυτές της έντονης συλλογικής δράσης. Η σχετική φωτογραφία της 10ετίας του ‘50 όπου τα αγροτόπαιδα της Αμφίκλειας ανεβάζουν ποιοτική θεατρική παράσταση το επιβεβαιώνει. Η κονκάρδα “ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΟΠΑΙΔΩΝ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ” κυριαρχεί.
    Παράλληλα με την καλλιέργεια των αγρών, πραγματοποιείται και αυτή του πνεύματος.           Δ.Ι.Καλπύρης

Δεν υπάρχουν σχόλια: