Τετάρτη, 7 Ιουνίου 2017

Δήμος Αµφίκλειας-Ελάτειας: Kαθορισµός δράσεων πυροπροστασίας για το 2017

Από το πρακτικό της αριθµ. 10/2017 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αµφίκλειας-Ελάτειας.
Το δημοτικό συμβούλιο Αµφίκλειας -Ελάτειας, Εγκρίνει να διαθέσει την πίστωση των 66.600,00 € στην πρόσληψη είκοσι (20) ατόμων- προσωπικού 3μηνης απασχόλησης, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών η πρόσκαιρων αναγκώνπυροπροστασίας και την κάλυψη της μισθοδοσίας τους και των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών.
 Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό 10/78/2017 

Δεν υπάρχουν σχόλια: